Nova

Galicia solicita no Comité Europeo das Rexións que se revise e mellore a aplicación e o funcionamento da Política Pesqueira Común

Galicia solicita no Comité Europeo das Rexións que se revise e mellore a aplicación e o funcionamento da Política Pesqueira Común

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, representou hoxe a Galicia na reunión da comisión de Recursos Naturais (NAT) do Comité Europeo das Rexións onde se debateron as prioridades políticas para o ano 2023

Jesús Gamallo interveu na reunión para pedir a inclusión da política pesqueira común como unha das prioridades de traballo desta comisión en 2023, informando do impacto negativo que está a ter para Galicia a prohibición da pesca de fondo en 87 zonas das augas atlánticas

No encontro tamén se presentou un informe sobre o desenvolvemento da estratexia sobre bioeconomía nas rexións europeas na que Galicia aparece como unha das rexións destacadas nos traballos realizados neste eido.

Bruxelas, 22 de novembro de 2022 O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participou hoxe en Bruxelas na reunión da comisión de Recursos Naturais (NAT) do Comité Europeo das Rexións (CdR) na que se abordou o programa de traballo da comisión NAT para 2023. Conforme ao recollido nas prioridades políticas do actual mandato do CdR 2020-2025 e o programa de traballo da Comisión Europea para 2023, NAT terá como máxima prioridade para o ano que vén traballar para que as rexións e municipios europeos estean mellor preparados para afrontar as diferentes crises, sexan da índole que sexan, mediante un enfoque europeo coherente, integrado e local.

Neste debate, Galicia solicitou a inclusión da pesca e os asuntos marítimos no programa de traballo de NAT en vista de que a Comisión Europea debe presentar, antes de finais de ano, un informe ao Parlamento Europeo e ao Consello sobre o funcionamento da actual política pesqueira común e sobre como debería reforzarse a súa aplicación nos Estados membros. A Xunta de Galicia conta cunha posición consensuada co sector neste debate polo que propón agora que o CdR reaccione ao futuro informe da Comisión Europea elaborando un ditame de opinión. 

Jesús Gamallo advertiu da necesidade de revisar a Política Pesqueira Común (PPC), atendendo ao regulamento de execución da Comisión Europea, adoptado en setembro, que introduce a prohibición da pesca de fondo en 87 zonas das augas atlánticas da UE e que afecta negativamente ao sector pesqueiro galego. “Esta normativa está a ser moi criticada por non ter en conta os datos científicos máis precisos e recentes”, salientou Jesús Gamallo, quen cualificou este regulamento como “un dos signos do mal funcionamento da PPC”. Gamallo avogou tamén por unha PPC que proporcione beneficios sociais e ambientais reais e tanxibles tanto para as comunidades pesqueiras como para a biodiversidade co obxectivo de que repercuta no emprego e na economía das zonas costeiras .

Informe sobre bioeconomía

Neste encontro NAT tamén se presentou o Informe sobre o desenvolvemento da estratexia sobre bioeconomía nas rexións da UE, no que Galicia aparece como unha das rexións da xeografía europea que maior porcentaxe de recursos de biomasa acuática aborda nas súas estratexias rexionais no marco da bioeconomía, entre as que se cita a Estratexia Galega de Economía Circular 19-30, o Plan Forestal de Galicia, a Estratexia Galega de Acuicultura e a Estratexia da biomasa.

No encontro tamén se presentou a Rede Europea de Biorrexións, na que participan o Centro de Investigacións Forestais e Ambientais de Lourizán (CIF) e a Empresa de Transformación Agraria (Grupo TRAGSA). Esta rede agrupa a diferentes organismos do ámbito da investigación e organizacións profesionis que buscan participar activamente na cooperación científica e no intercambio de ideas neste ámbito.

Galicia na comisión NAT do Comité Europeo das Rexións

Neste sétimo mandato do CdR que deu comezo a principios de 2020, Galicia participa na comisión de Recursos Naturais (NAT) e na comisión de Cidadanía, Gobernanza e Asuntos Institucionais e Exteriores (CIVEX). NAT prepara os ditames de opinión dos municipios e rexións europeas en áreas como a Política Agrícola Común, a pesca, o turismo ou a saúde pública.

O Comité Europeo das Rexións é a asemblea consultiva na que están representados os entes locais e rexionais da Unión Europea. En representación da Comunidade Autónoma de Galicia, o membro titular é o propio presidente da Xunta de Galicia, mentres que o cargo de membro suplente recae no director xeral de Relacións Exteriores e coa UE.