Vostede está aquí

Novas

14/03/2021. O proxecto Gestalgar aportou diferentes coñecementos que poden ser aproveitados polos axentes interesados no avance do tratamento das algas de arribazón para a compostaxe

11/03/2021. Crea a Subdirección Xeral de Planificación, Seguimento e Verificación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, que coordinará os distintos organismos intermedios na xestión dos programas operativos dos fondos europeos e colaborará na súa elaboración, no seu seguimento e no seu control para mellorar a súa eficiencia en beneficio do sector marítimo-pesqueiro

10/03/2021. A Xunta subliña que é preciso ter unha avaliación completa do estado das distintas zonas marisqueiras e contar co informe detallado da situación que acheguen as confrarías para poder adoptar accións extraordinarias

09/03/2021. Este labor realízase no marco do grupo de traballo creado no Consello Galego de Pesca co obxectivo de mellorar a situación da pesca galega no contexto europeo, tanto en posibilidades de captura coma de mercado

07/03/2021. As titulacións para as que se convocan os exames son patrón para a navegación básica, patrón de embarcación de lecer, patrón de iate, capitán de iate e patrón de motos náuticas A e B

Páxinas