Vostede está aquí

Escola oficial Naútico-Pesqueira de Ribeira

A Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira, situada na praia de Coroso, nace co obxectivo de cubrir a demanda e necesidades formativas tanto no que se refire a ensinanzas reguladas coma a ensinanzas profesionais para adultos.

Infraestrutura

  • Aulas para ensinanza
  • Simulador puente

Datos de contacto

Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira
Rúa dos Estudantes, 7
15960 Ribeira-A Coruña
Tlf 881 866 317
Fax 881 866 328
Email escola.oficial.nautica.ribeira@xunta.gal

 

ACTA da Comisión de Selección á Dirección da Escola Nautico Pesqueira de Ribeira (492 Kb) - 16/10/2018

Resolución da Comisión de Dirección (180 Kb) - 01/10/2018

 

Normativa dos ciclos formativos

DECRETO 191/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Mantemento e Control de Maquinaria de Buques e Embarcacións (3 Mb)

DECRETO 193/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de Buques e Embarcacións (4 Mb)

 

Formación non regrada

Ribeira. Oferta Formativa. 1º Trimestre. Curso 2018 - 2019

 

Convocatorias

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2018 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convoca un curso para a obtención do certificado de suficiencia de mariñeiro de ponte da mariña mercante establecido na base II.1.1.5 dentro do proceso selectivo para o ingreso no corpo de axudantes de carácter facultativo de administración especial da administración xeral da Comunidade Autonóma de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes do servizo de Gardacostas de Galicia - 04/07/2018