Vostede está aquí

Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo

A súa privilexiada situación e as súas modernas instalacións convertérona nun punto de referencia formativa do sector. Así mesmo, no seu edificio, ademais dos ciclos formativos, impártense cursos profesionais como o de capitán de pesca, mecánico naval e patrón costeiro polivalente. É Centro de Referencia Nacional de Pesca y Navegación.

Infraestrutura

  • Residencia
  • Comedor
  • Aulas totalmente equipadas
  • Buque de prácticas Valentín Paz Andrade
  • Planetario
  • Salón de actos

Datos de contacto

Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo
Centro de Referencia Nacional de Pesca y Navegación
Rúa Beiramar Nº 55
36202 Vigo-Pontevedra
Tlf 886110825
Fax 886110826
Email inst.pesqueiro.atlantico@edu.xunta.es

 

ACTA número dous da Comisión de Selección á Dirección do Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo (500 Kb) - 31/10/2018

 

ACTA da Comisión de Selección á Dirección do Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo (465 Kb) - 16/10/2018

 

Vigo. Formación non regrada 2018-2019 (2 Mb) - 07/11/2018

 

Curso de perfeccionamento do profesorado (1 Mb) - 18/07/2018

 

Resolución da Comisión de Dirección (181 Kb) - 01/10/2018

 

Normativa dos ciclos formativos

DECRETO 94/2013, do 6 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo
formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en
Transporte Marítimo e Pesca de Altura (3.5 Mb)

DECRETO 191/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Mantemento e Control de Maquinaria de Buques e Embarcacións (3 Mb)

DECRETO 193/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de Buques e Embarcacións (3 Mb)

DECRETO 194/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Navegación e Pesca de Litoral (3.2 Mb)

 

Calendario de exames

 

Convocatorias

RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2018 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación definitiva de persoas adxudicatarias de prazas de residencia no Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo (prazo extraordinario) conforme á Orde do 27 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta Consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2018/2019 - 31/10/2018

RESOLUCIÓN do 04 de outubro de 2018 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación provisional de persoas adxudicatarias de prazas de residencia no Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo (prazo extraordinario) conforme á orde do 27 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta Consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2018/2019. - 05/10/2018

RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2018 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación definitiva de persoas adxudicatarias de prazas de residencia no Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo conforme á orde do 27 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta Consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2018/2019. - 20/09/2018

RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2018 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación provisional de persoas adxudicatarias de prazas de residencia no Instituto Politécnico marítimo-pesqueiro do Atlántico de Vigo conforme á orde do 27 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta Consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2018/2019. - 05/09/2018

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2018 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convoca un curso para a obtención do certificado de suficiencia de mariñeiro de ponte da mariña mercante establecido na base II.1.1.5 dentro do proceso selectivo para o ingreso no corpo de axudantes de carácter facultativo de administración especial da administración xeral da Comunidade Autonóma de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes do servizo de Gardacostas de Galicia - 04/07/2018