Vostede está aquí

Titulacións naútico-pesqueiras

Normativa

Escolas

Ofertas formativas non regradas

Ferrol. Oferta formativa. Curso 2020-2021

Vigo. Oferta Formativa. Curso 2020-2021

Ribeira. Oferta Formativa. Curso 2020-2021

IGAFA. Oferta Formativa. Curso 2020-2021

Exames ordinarios libres para titulacións de mariñeiro/a pescador/a, patrón/a local de pesca e patrón/a costeiro polivalente ano 2021

Calendario de Exames de Capitán/a de Pesca de Convocatoria Libre de Febreiro de 2021 de VIGOCONVOCATORIA ORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións naútico-pesqueiras
FERROL
26/03/2021 09/04/2021Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección máquinas)Presencial
VIGO
24/11/2020 07/01/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
16/12/2020 26/01/2021Patrón/oa Costeiro/a Polivalente (Sección Ponte)Presencial
17/12/2020 13/01/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
22/12/2020 14/01/2021Patrón/oa Costeiro/a Polivalente (Sección Máquinas)Presencial
26/01/2021 24/02/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
11/02/2021 04/03/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
11/02/2021 06/04/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
24/02/2021 26/02/20121Mariñeiro/a pescador/aPresencial
24/02/2021 01/03/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
24/02/2021 18/03/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
09/03/2021 11/03/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
09/03/2021 09/04/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
25/03/2021 09/04/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
RIBEIRA
26/03/2021 07/04/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial


CONVOCATORIA LIBRE
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións naútico-pesqueiras
FERROL
26/04/2021 23/03/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
26/04/2021 14/04/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
27/04/2021 23/03/2021Patrón/patroa local de pesca (Sección máquinas)Presencial
27/04/2021 14/04/2021Patrón/patroa local de pesca (Sección máquinas)Presencial
28/04/2021 23/03/2021Patrón/patroa local de pesca (Sección ponte e común)Presencial
28/04/2021 14/04/2021Patrón/patroa local de pesca (Sección ponte e común)Presencial
29/04/2021 23/03/2021Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección máquinas)Presencial
29/04/2021 14/04/2021Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección máquinas)Presencial
03/05/2021 23/03/2021Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)Presencial
03/05/2021 14/04/2021Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)Presencial
VIGO
05/02/2021 24/02/2021Capitán/á de pescaPresencial
05/02/2021 11/03/2021Capitán/á de pescaPresencial
26/04/2021 23/03/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
27/04/2021 23/03/2021Patrón/patroa local de pesca (Sección máquinas)Presencial
28/04/2021 23/03/2021Patrón/patroa local de pesca (Sección ponte e común)Presencial
29/04/2021 23/03/2021Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección máquinas)Presencial
29/04/2021 09/04/2021Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección máquinas)Presencial
03/05/2021 23/03/2021Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)Presencial
03/05/2021 09/04/2021Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)Presencial
RIBEIRA
26/04/2021 18/03/2021Mariñeiro/a pescador/aPresencial
27/04/2021 18/03/2021Patrón/patroa local de pesca (Sección máquinas)Presencial
28/04/2021 18/03/2021Patrón/patroa local de pesca (Sección ponte e común)Presencial
29/04/2021 18/03/2021Patrón/oa Costeiro/a Polivalente (Sección Máquinas)Presencial
03/05/2021 18/03/2021Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)Presencial