Vostede está aquí

Marisco Ricamar SL

Denominación: Cultivo de mexillón mediante a instalación de liñas de cultivo (long-line)

Tipo Establecemento:  Líneas de cultivo (Long-line)

Localización:     Distrito Marítimo Camariñas Polígono A

Promotor:          Mariscos Ricamar S.L.

Documentos:

  • Decisión de outorgamento ou denegación, con referencia á resolución ambiental:

ANUNCIO do 11 de novembro de 2016, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, polo que se fai pública a Resolución do 11 de novembro de 2016 pola que se outorga a Mariscos Ricamar, S.L. unha concesión experimental.

  • Programa de Vixilancia Ambiental

Plan de Vixilancia e Seguimento Ambiental

  • Listados de comprobación periódicos

1º semestre 2019