Vostede está aquí

Cooperación para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca

ORDE do 13 de decembro de 2019 pola que se fixa o importe do crédito dispoñible na convocatoria de 2020 para a concesión de axudas en réxime de concorrencia competitiva a proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP), para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), tramitada como anticipado de gasto

Orde do 3 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP), para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), e se convocan as correspondentes ao ano 2016. (DOG nº 166 do 2 de setembro de 2016) - Descargar versión en galego - Descargar versión en castellano

Convocatoria 2020

Convocatoria 2019. 1ª Fase

Convocatoria 2018. 2ª Fase

Convocatoria 2018. 1ª Fase

Convocatoria 2017. 2ª Fase

Convocatoria 2017. 1ª Fase

Convocatoria 2016

Documentación para a presentación de proxectos de cooperación

Xornada Transnacional para a dinamización de proxectos de cooperacion no marco do Fondo Europeo Marítimo e de pesca