Consellería

Funcións e estrutura

A Consellería do Mar é o órgano da Administración galega encargado da ordenación e o fomento do sector pesqueiro, marisqueiro, acuícola e de transformación dos produtos do mar no ámbito de Galicia

Perfil de contratante

Co fin de asegurar a transparencia dase acceso público á información da actividade contractual da Consellería.

Transparencia e bo goberno

Os mecanismos de transparencia e bo goberno funcionan como contrapesos que garantizan a proteción da ciudadanía frente a hipotéticas arbitrariedades do poder público e o uso indebido do diñeiro ou patrimonio públicos.

Organismos adscritos

INTECMAR

INTECMAR

Instituto tecnolóxico para o control do medio mariño de Galicia

Portos de Galicia

PORTOS DE GALICIA

Portos de Galicia

CETMAR

CETMAR

Centro tecnolóxico do mar