Vigilancia y Control

Servizo de gardacostas

LEI 10/2010, do 11 de novembro, de modificación da Lei 2/2004, do 21 de abril, pola que se crea o Servizo de Gardacostas de Galicia. (DOG nº 227, do 25 de novembro de 2010)

ORDE do 9 de maio de 2007 pola que se modifica a do 2 de maio de 2006, pola que se establece o réxime de prestación de servizos, horarios, vacacións, licenzas e permisos e compensacións económicas para percibir polo persoal do Servizo de Gardacostas de Ga

ORDE do 20 de marzo de 2007 pola que se establecen os distintivos de identificación e uniformidade dos membros do Servizo de Gardacostas de Galicia. (DOG nº 67, do 4 de abril 2007)

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 2 de maio de 2006 pola que se establece o réxime de prestación de servizos, horarios, vacacións, licenzas e permisos e compensacións económicas para percibir polo persoal do Servizo de Gardacostas de Galicia. (DOG núm 91, do 1

ORDE do 2 de maio de 2006 pola que se establece o réxime de prestación de servizos, horarios, vacacións, licenzas e permisos e compensacións económicas para percibir polo persoal do Servizo de Gardacostas de Galicia.(DOG núm 88, do 9 de maio de 2006)

DECRETO 7/2006, do 26 de xaneiro, polo que se amplía o prazo establecido no Decreto 507/2005, do 29 de setembro, para exercer a opción de integración do persoal do Servizo de Protección de Recursos no Servizo de Gardacostas de Galicia. (DOG nº 20, do 30 d

DECRETO 507/2005, do 29 de setembro, polo que se amplía o prazo establecido no Decreto 157/2005, do 26 de maio, para exercer a opción de integración do persoal do Servizo de Protección de Recursos no Servizo de Gardacostas de Galicia.(DOG núm 189, do 30 d

ORDE do 27 de maio de 2005 pola que se establece a oferta formativa da Escola Galega de Gardacostas (DOG núm 19, do 22 de xuño 2005)

DECRETO 157/2005, do 26 de maio, sobre ordenación e funcionamento do Servizo de Gardacostas de Galicia.(DOG núm.112, do 13 de xuño 2005)

DECRETO 309/2004, do 11 de novembro, polo que se regula o Servizo Auxiliar de Gardacostas de Galicia.(DOG núm 253, do 30 de decembro 2004)

DECRETO 308/2004, do 11 de novembro, polo que se crea a Escola Galega de Gardacostas (DOG núm. 252, do 29 de decembro 2004)

LEI 2/2004, do 21 de abril, pola que se crea o Servizo de Gardacostas de Galicia. (DOG núm. 78, do 23 de abril 2004)

Infraccións e sancións

LEI 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (Título XIV). (DOG núm 243, do 16 de decembro 2008)