Titulaciones de recreo

Normativa

Escolas

Avisos

  • RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento PE616C)
  • RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames extraordinarios teóricos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento PE616D)
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións de lecer
FERROL
21/03/202325/04/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións (Tribunal 1)
21/03/202324/04/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións (Tribunal 2)
22/03/202324/04/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
VIGO
20/03/202317/04/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
21/03/202320/04/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións (Tribunal 1)
21/03/202320/04/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións (Tribunal 2)
22/03/202318/04/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
23/03/202320/04/2023Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
RIBEIRA
21/03/202313/04/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
CONVOCATORIA ORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións de lecer
FERROL
-08/05/2023Horarios de exames e medidas hixiénicasPresencialHorarios de exames e medidas hixiénicas
08/05/202320/04/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
08/05/202305/05/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
08/05/202309/05/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
08/05/202310/05/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
08/05/202312/05/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
08/05/202301/06/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
09/05/202320/04/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as (Tribunal 1)
09/05/202320/04/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as (Tribunal 2)
09/05/202305/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 1)
09/05/202305/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 2)
09/05/202309/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal 1
09/05/202309/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal 2
09/05/202310/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas (Tribunal 1)
09/05/202310/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas (Tribunal 2)
09/05/202311/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialDilixencia de modificación da plantilla de respostas
09/05/202312/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións (Tribunal 1)
09/05/202312/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións (Tribunal 2)
09/05/202301/06/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións (Tribunal 1)
09/05/202330/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións (Tribunal 2)
10/05/202320/04/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
10/05/202305/05/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
10/05/202309/05/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
10/05/202312/05/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
10/05/202315/05/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
10/05/202302/06/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitivo de cualificacións
VIGO
-28/04/2023Horario e medidas hixiénicasPresencialHorarios de exames e medidas hixiénicas
08/05/202320/04/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
08/05/202305/05/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
08/05/202309/05/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
08/05/202310/05/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
08/05/202319/05/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
08/05/202301/06/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
09/05/202321/04/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
09/05/202309/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 1)
09/05/202309/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 2)
09/05/202309/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal 1
09/05/202309/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal 2
09/05/202310/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
09/05/202319/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións (Tribunal 1)
09/05/202319/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións (Tribunal 2)
09/05/202306/06/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións (Tribunal 1)
09/05/202306/06/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións (Tribunal 2)
10/05/202320/04/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
10/05/202305/05/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
10/05/202309/05/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
10/05/202312/05/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
10/05/202319/05/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
10/05/202306/06/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
11/05/202320/04/2023Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
11/05/202309/05/2023Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
11/05/202309/05/2023Capitán/a de iate (teoría)PresencialTribunal
11/05/202312/05/2023Capitán/a de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
11/05/202322/05/2023Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
11/05/202306/06/2023Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
RIBEIRA
08/05/202321/04/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
08/05/202304/05/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
08/05/202309/05/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
08/05/202310/05/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
08/05/202322/05/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
09/05/202321/04/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
09/05/202304/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
09/05/202309/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal
09/05/202311/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
09/05/202322/05/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
10/05/202321/04/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
10/05/202304/05/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
10/05/202309/05/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
10/05/202312/05/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
10/05/202322/05/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións