Manuais para a formación - (Orientativos e non están actualizados)

Comunicaciones Radio-Marítimas. Operadores Generales y Restringidos de G.M.D.S.S. (13 Mb)
Curso de Patrón Portuario (10 Mb)
Curso de Radar de Punteo Automático "ARPA" (3.5 Mb)
Marinero pescador - castellano - (4.7 Mb)
Mariñeiro pescador - galego - (4.7 Mb)
Título de Marinero de Máquinas (13 Mb)
Título de Marinero de Puente (14 Mb)
Patrón/Patrona Local de Pesca

Os contidos dos cursos de Mariñeiro/a Pescador/a, Patrón/oa Local de Pesca e Patrón/oa Costeiro Polivalente están recollidos na Orde do 31 de xullo de 2014, pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a obtención das titulacións de Mariñeiro/a Pescador/a, Patrón/oa Local de Pesca e Patrón/oa Costeiro Polivalente na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 156, do 19/08/2014) e a súa corrección de erros (DOG núm. 161, do 26/08/2014).