Cursos de Acuicultura

FEMP

 

Convocatorias de Accións formativas financiables nun 75% polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), na medida 2.5.1. no marco do Programa Operativo para España do FEMP 2014-2020

RESOLUCIÓN de 22 de maio de 2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convoca un curso de manexo de semente de moluscos bivalvos a realizar nas insatalación do IGAFA na Illa de Arousa. Accións formativas financiables nun 75% polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), na medida 2.5.1. no marco do Programa Operativo para España do FEMP 2014-2020.

RESOLUCIÓN de 30 de maio de 2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convoca un curso de manexo de semente de moluscos bivalvos a realizar nas instalacións do IGAFA na Illa de de Arousa.

RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro que modifica a resolución do 30 de maio de 2023 pola que se convoca un curso de manexo de semente de moluscos bivalvos a realizar nas instalacións do IGAFA na Illa de de Arousa.

RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convoca un curso de patrón/a portuario/a para o sector da acuicultura

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convoca un curso de patrón/a portuario/a para o sector da acuicultura

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convoca un curso de patrón/a portuario/a para o sector da acuicultura

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convoca un curso de patrón/a portuario/a para o sector da acuicultura

RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convoca un curso de manexo de semente de moluscos bivalvos a realizar nas instalacións do IGAFA na Illa de de Arousa