Medio Marino

Control do medio mariño

ORDE do 23 de novembro de 2011 pola que se declaran e clasifican novas zonas de reinstalación de moluscos bivalvos nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 227, do 28 de novembro de 2011)

ORDE do 23 de novembro de 2011 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2006 pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.(DOG

ORDE do 28 de xullo de 2011 pola que se modifica a do 8 de setembro de 2006 pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 14

ORDE do 28 de xullo de 2011 pola que se declaran e clasifican as zonas de reinstalación de moluscos bivalvos nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 148, do 3 de agosto de 2011)

ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2006, pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.(DOG

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 14 de marzo de 2011 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2006, pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autón

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 19 de xullo de 2010 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2006, pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autón

ORDE do 14 de marzo de 2011 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2006, pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG

ORDE do 19 xullo de 2010 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2006, pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº

ORDE do 14 de marzo de 2007 pola que se determina o órgano suplente do director do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar). (DOG núm. 65, do 2 de abril de 2007)

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 8 de setembro de 2006 pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 235, do 7 de decembro de 20

ORDE do 8 de setembro de 2006 pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG núm. 177, do 13 de setembro de 2006)

DECRETO 41/2005, do 17 de febreiro, de regulamento do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia. (DOG núm. 49, do 11 de marzo de 2005)

DECRETO 28/2005, do 28 de xaneiro, polo que se regula o control das biotoxinas en moluscos bivalvos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura. (DOG núm 38, do 24 de febreiro de 2005) -Nota: derroga Decreto 116/95, do 31 de marz

LEI 3/2004, do 7 de xuño, de creación do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia. (DOG núm. 116, do 17 de xuño de 2004)

ORDE do 14 de novembro de 1995 pola que se regula o programa de actuacións para o control de biotoxinas mariñas en moluscos bivalvos e outros organísmos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura. (DOG núm. 221, do 17 de novembro 1995)

Prevención e loita contra a contaminación

LEI 5/2003, do 27 de outubro, pola que se declara a extinción da escala específica creada pola disposición transitoria quinta da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia. (DOG núm. 217, do 7 de novembro 2003)

DECRETO 71/2001, do 22 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do persoal funcionario destinado nas confrarías de pescadores (DOG núm. 69, do 6 de abril 2001)