Instituto Galego de Formación en Acuicultura da Illa de Arousa (IGAFA)

Datos de contacto

Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA)
Rúa Niño do Corvo, s/n
36626 A Illa de Arousa-Pontevedra

Tlf 886 159 304
Fax 886 159 320

Páxina web

Acuicultura e mergullo son as dúas formacións que se imparten no IGAFA. A súa situación na Illa de Arousa, zona galega de maior establecemento de cultivos mariños, as súas excelentes instalacións e a colaboración con diversas empresas fan do IGAFA un centro de referencia de formación en materia de acuicultura.

Infraestrutura

 • 11 Aulas para impartir as clases teóricas
 • Biblioteca
 • Salón de actos
 • Máis de 1.200 m2 para a realización de prácticas e a experimentación en acuicultura.
 • Laboratorios,
  • para acondicionamento dos reproductores
  • incubación
  • cultivo larvario
  • alimentación larvaria
  • e preengorde
  • catro dotados con material óptico
 • Criadoiros específicos
 • Dúas gaiolas
  • engorde de peixes
  • crustáceos
 • Parque flotante para cultivo de moluscos.
 • Ademais, a escola dispón dun areal cedido pola Confraría de Pescadores da zona no que se sitúa un parque intermareal.
 • Para o mergullo, a escola conta cos medios e equipamento máis avanzado para garantir a seguridade nas inmersións.
  • Piscina interior
  • Foxo-piscina exterior
  • Cámar hiperbárica
  • Estación de carga de gases
  • Campo de prácticas no mar etc...

 

RESOLUCIÓN de 30 de maio de 2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convoca un curso de manexo de semente de moluscos bivalvos a realizar nas instalacións do IGAFA na Illa de de Arousa - 31/05/2023

ORDE do 24 de agosto de 2023 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas de formación, en réxime de empresa tutelada, para os/as titulados/as en ciclos formativos de acuicultura, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PE601C) - 11/09/2023

RELACIÓN de solicitudes admitidas e excluídas conforme á Orde do 24 de agosto de 2023 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas de formación, en réxime de empresa tutelada, para os/as titulados/as en ciclos formativos de acuidultura, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PE601C) - 25/10/2023

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se nomean os voagis da comisión de avaliación conforme á Orde do 24 de agosto de 2023 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas de formación en réxime de empresa tutelada para os/as titulados/as en ciclos formativos de acuicultura, e se procede á súa convocatoria - 27/10/2023

RELACIÓN DEFINITIVA de solicitudes admitidas e excluídas conforme á Orde do 24 de agosto de 2023 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas de formación, en réxime de empresa tutelada, para os/as titulados/as en ciclos formativos de acuicultura, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PE601C) - 13/11/2023

CORRECCIÓN DE ERROS da relación de solicitudes admitidas e excluídas conforme á Orde do 24 de agosto de 2023 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas de formación, en réxime de empresa tutelada, para os/as titulados/as en ciclos formativos de acuicultura, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PE601C) - 16/11/2023

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se adxudican as bolsas para a formación en réxime de empresa tutelada para os/as titulados/as en ciclos formativos de acuicultura convocadas por Orde do 24 de agosto de 2023 (Diario Oficial de Galicia nº170, do 7 de setembro) - 19/12/2023

 

Normativa dos ciclos formativos

DECRETO 197/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Cultivos Acuícolas (2.5 Mb)

DECRETO 198/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Operacións Subacuáticas e Hiperbáricas (900 Kb)

DECRETO 199/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo dociclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Acuicultura (2.8 Mb)

 

Formación non regrada

IGAFA. Oferta Formativa. Curso 2023-2024 - 15/02/2024