Instituto Galego de Formación en Acuicultura da Illa de Arousa (IGAFA)

Datos de contacto

Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA)
Rúa Niño do Corvo, s/n
36626 A Illa de Arousa-Pontevedra

Tlf 886 159 304
Fax 886 159 320

Páxina web

Acuicultura e mergullo son as dúas formacións que se imparten no IGAFA. A súa situación na Illa de Arousa, zona galega de maior establecemento de cultivos mariños, as súas excelentes instalacións e a colaboración con diversas empresas fan do IGAFA un centro de referencia de formación en materia de acuicultura.

Infraestrutura

 • 11 Aulas para impartir as clases teóricas
 • Biblioteca
 • Salón de actos
 • Máis de 1.200 m2 para a realización de prácticas e a experimentación en acuicultura.
 • Laboratorios,
  • para acondicionamento dos reproductores
  • incubación
  • cultivo larvario
  • alimentación larvaria
  • e preengorde
  • catro dotados con material óptico
 • Criadoiros específicos
 • Dúas gaiolas
  • engorde de peixes
  • crustáceos
 • Parque flotante para cultivo de moluscos.
 • Ademais, a escola dispón dun areal cedido pola Confraría de Pescadores da zona no que se sitúa un parque intermareal.
 • Para o mergullo, a escola conta cos medios e equipamento máis avanzado para garantir a seguridade nas inmersións.
  • Piscina interior
  • Foxo-piscina exterior
  • Cámar hiperbárica
  • Estación de carga de gases
  • Campo de prácticas no mar etc...

 

RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2024 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convocan dous cursos (2) de recolector/a de recursos específicos con técnicas de mergullo no Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA) na Illa de Arousa - 01/04/2024

RESOLUCIÓN de 30 de maio de 2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convoca un curso de manexo de semente de moluscos bivalvos a realizar nas instalacións do IGAFA na Illa de de Arousa - 31/05/2023

ORDE do 24 de agosto de 2023 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas de formación, en réxime de empresa tutelada, para os/as titulados/as en ciclos formativos de acuicultura, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PE601C) - 11/09/2023

RELACIÓN de solicitudes admitidas e excluídas conforme á Orde do 24 de agosto de 2023 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas de formación, en réxime de empresa tutelada, para os/as titulados/as en ciclos formativos de acuidultura, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PE601C) - 25/10/2023

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se nomean os voagis da comisión de avaliación conforme á Orde do 24 de agosto de 2023 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas de formación en réxime de empresa tutelada para os/as titulados/as en ciclos formativos de acuicultura, e se procede á súa convocatoria - 27/10/2023

RELACIÓN DEFINITIVA de solicitudes admitidas e excluídas conforme á Orde do 24 de agosto de 2023 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas de formación, en réxime de empresa tutelada, para os/as titulados/as en ciclos formativos de acuicultura, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PE601C) - 13/11/2023

CORRECCIÓN DE ERROS da relación de solicitudes admitidas e excluídas conforme á Orde do 24 de agosto de 2023 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas de formación, en réxime de empresa tutelada, para os/as titulados/as en ciclos formativos de acuicultura, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PE601C) - 16/11/2023

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se adxudican as bolsas para a formación en réxime de empresa tutelada para os/as titulados/as en ciclos formativos de acuicultura convocadas por Orde do 24 de agosto de 2023 (Diario Oficial de Galicia nº170, do 7 de setembro) - 19/12/2023

 

Normativa dos ciclos formativos

DECRETO 197/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Cultivos Acuícolas (2.5 Mb)

DECRETO 198/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Operacións Subacuáticas e Hiperbáricas (900 Kb)

DECRETO 199/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo dociclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Acuicultura (2.8 Mb)

 

Formación non regrada

IGAFA. Oferta Formativa. Curso 2023-2024 - 23/05/2024

Listaxe de persoas seleccionadas para as probas físicas previas ao curso de recolector de recursos específicos con técnicas de mergullo- 06/05/2024