Biblioteca

Información xeral

Fondo Bibliográfico
Está composto por máis de 1500 volumes e cerca de 160 publicacións periódicas das que 28 continúan abertas.

Horario cara ao público
De luns a venres: 9 a 14 horas.

Usuarios
O acceso é público pero de carácter restrinxido (presta servizo a usuarios internos e a usuarios externos autorizados).

Base de Datos
Na actualidade, o CIMA conta con acceso á Web of Knowledge (WoK) da empresa Thomson Scientific, grazas á licenza contratada polo Ministerio de Educación y Ciencia e xestionada pola FECyT, co fin de dar acceso a estes recursos de información científica ás institucións públicas de investigación.

Servizos

  • Sala de lectura.
  • Información bibliográfica.
  • Préstamo interno.
  • Orientación e formación no uso de ferramentas de xestión de información e recursos documentais.