Catálogos de formación marisqueo

RESOLUCIÓN do 22 de outubro de 2013, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se aproba o baremo para incrementar o número de cotas nas embarcacións que xa participan nun plan de xestión e para acceder á modalidade de marisqueo con vara no permiso de explotación no marco dun plan de xestión (510 Kb)

RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2013, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, polo que se aproba o baremo para obter o permiso de explotación para o marisqueo a pé (1.5 Mb)

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 12 de novembro de 2013, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, polo que se aproba o baremo para obter o permiso de explotación para o marisqueo a pé (410 Kb)

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se aproba o baremo para obter o permiso de explotación a pé para recursos específicos (486 Kb) - 13/05/2016

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se aproba o baremo para acceder ás modalidades de recursos específicos no permiso de explotación das embarcacións, así como para elaborar as listas e actualizar os méritos para o incremento do número de cotas de captura para as embarcacións incluídas nun plan de xestión de recursos específicos (500 Kb) - 13/05/2016

RESOLUCIÓN do 18 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se modifica a Resolución do 4 de maio de 2016 pola que se aproba o baremo para acceder ás modalidades de recursos específicos no permiso de explotación de embarcacións, así como para elaborar as listas e actualizar os méritos para o incremento do número de cotas de captura para as embarcacións incluídas nun plan de xestión de recursos específicos (452 Kb) - 28/05/2020

Recursos específicos desde embarcación

CATÁLOGO de actividades formativas recoñecidas para o baremo do permiso de explotación a da embarcación de recursos específicos (209 Kb) - 01/03/2024

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se recoñecen as actividades formativas como mérito para o baremo de recursos específicos na modalidade con embarcación (212 Kb) - 01/03/2024

Marisqueo a vara

CATÁLOGO de actividades formativas recoñecidas para o baremo de marisqueo a vara (174 Kb) - 01/03/2024

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se recoñecen as actividades formativas como mérito para o baremo de marisqueo con vara (209 Kb) - 01/03/2024

Marisqueo a pé

CATÁLOGO de actividades formativas recoñecidas para o baremo de marisqueo a pé (160 Kb) - 01/03/2024

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se recoñecen as actividades formativas como mérito para o baremo de marisqueo a pé (212 Kb) - 01/03/2024

Recursos específicos á pé

CATÁLOGO de actividades formativas recoñecidas para o baremo do permiso de explotación a pé de recursos específicos (224 Kb) - 01/03/2024

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se recoñecen as actividades formativas como mérito para o baremo de recursos específicos na modalidade a pé (210 Kb) - 01/03/2024