Cuadernos de acuicultura

01. Las Rias Gallegas como Ecosistema (2.3 Mb)
Análise sobre a singularidade do ecosistema mariño centrándose nas rías galegas e as súas peculiaridades. Por último, unha especial referencia á introdución da batea nas nosas costas e os cambios ecolóxicos que provocan.

02. EL Fitoplacton: su cultivo (2 Mb)
Que é o fitoplancto, como se cultiva e a dinámica dos cultivos. Equipamento necesario, a súa manipulación, as curvas de crecemento...

03. El Zooplacton: o seu cultivo (2.7 Mb)
Segundo fascículo sobre o cultivo do fitoplancto: Rotíferos, Artemia e Copépodos (Acartia, Tisbe, Tigriopus...)

04. Crustáceos comerciales (2.1 Mb)
Anatomía e diversidade dos Decapodos. A súa reprodución, desenvolvemento embrionario e o crecemento. Por último un apartado sobre a pesca de Crustáceos.

05. La Cetarea (37 Mb)
Bioloxía dos crustáceos en cautividade, as especies e os factores que inflúen para a súa supervivencia. As características da cetárea, o mantemento e os coidados. Por último, os tipos de transporte e, en especial, o camión-viveiro.

06. A pranta de cultivo de peixes (2.5 Mb)
Todo sobre as piscifactorías: os factores ambientais, económicos, tomas de auga, tratamentos da auga, estrutura das instalacións e control da granxa.

07. Reprodución en peixes cultivados (2.7 Mb)
As formas de reprodución celular, a mitose, a meiose e os tipos de reprodución. A estrutura dos Gametos. Fecundación e desenvolvemento embrionario. O manexo dos reprodutores na piscifactoría, a obtención de postas e a incubación.

08. Desenvolvemento larvario e destete en peixes cultivados (2.3 Mb)
Introdución ao cultivo de peixes mariños. Cultivo do Rodaballo, Dourada e Lubina.


09. Preengorde y engorde en peces cultivados (2.1 Mb)
Metabolismo, nutrición e crecemento dos peixes. Os nutrintes e requirimentos. Os piensos e a súa formulación.

10. Alimentación de peces cultivados (2.1 Mb)
Introdución e definición de engorde e crecemento. O engorde intensivo (Rodaballo). O engorde extensivo con esteros (Dourada, Lubina e Linguado) e con xaula (Salmón Atlántico)

11. La batea como sistema de cultivo (6.7 Mb)
Estrutura e elementos da batea. Cadea, morto e fondeo. As cordas de cultivo. Laboreo do cultivo. Destino da colleita. Ordeaiento das bateas.

12. Cultivo de mejillón en la batea (6.7 Mb)
Hábitat e distribución xeográfica. Anatomía. Biolxía, Os inimigos do mexillón. O cultivo en batea.

13. Cultivo de bivalvos en batea (13.8 Mb)
Bioloxía da ostra. Cultivo da ostra en batea. Organismos competidores e patóxenos da ostra. Cultivo de amexias en batea e cultivo de pectínidos

14. Cultivo de almejas en playa (7.6 Mb)
Morfoloxía xeral e bioloxía das ameixas. A praia: o nivel da marea, a pendente, o sedimento, a temperatura e a salinidade. As fases de cultivo das ameixas. O ciclo de producción e o cultivo de ostra en praia.

15. Instalaciones en el criadero de moluscos (25 Mb)
Onde instalar un criadeiro de moluscos. A captación de auga. O tratamento da auga: Decantación, filtración, esterilización, quencemento, refrixeración, salinidade e aireación. Estrutura do criadeiro e o laboratorio do criadeiro (xeral e de fitoplancton).

16. Reprodución y acondicionamiento de bivalvos en el criadero (5.1 Mb)
A reprodución dos moluscos. A posta. A fecundación. O desenvolvemento embrionario. O desenvolvemento larvario. A fixación e a metamorfose.

17. Cultivo de bivalvos en criadero (8.1 Mb)
A reprodución dos moluscos. A posta. A fecundación. O desenvolvemento embrionario. O desenvolvemento larvario. A fixación e a metamorfose.

18. Depuracion de moluscos (8 Mb)
Ideas generales de la Depuración. Microbioloxía das augas mariñas en relación ás toxinfeccións alimentarias por consumo de moluscos. Sistemas de depuración de augas mariñas aplicados á depuración de moluscos. Funcionamento e traballo nunha depuradora.

19. La Acuicultura en el mundo (3.7 Mb)
As oríxes da acuicultura e os tipos. A dimensión da acuicultura no mundo. O cultivo de peixe en auga doce e salgada. O futuro da acuicultura en Galicia.