Manual de formación para marisqueo

01. Contidos (37 Kb)
Índice de contidos do Manual de Formación para o Marisqueo editado pola Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Xunta de Galicia.

02. Produción - Actividade Económica (286 Kb)

03.  Produción - Marisqueo a pé (439 Kb)

04. Produción - Marisqueo percebe (110 Kb)

05. Produción - Marisqueo navalla e longeirón por mergullo e apnea (60 Kb)

06. Organización I (619 Kb)

07. Organización II (900 Kb)

08. Comercialización (463 Kb)

09. Administración (323 Kb)

10. Seguridade marisqueo a pé (439 Kb)

11. Seguridade percebe (412 Kb)