Escola oficial Naútico-Pesqueira de Ribeira

Datos de contacto

Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira
Rúa dos Estudantes, 7
15960 Ribeira-A Coruña

Tlf 881 866 317
Fax 881 866 328

A Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira, situada na praia de Coroso, nace co obxectivo de cubrir a demanda e necesidades formativas tanto no que se refire a ensinanzas reguladas coma a ensinanzas profesionais para adultos.

Infraestrutura

  • Aulas para ensinanza.
  • Simulador ponte.

 

Normativa dos ciclos formativos

DECRETO 194/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Navegación e Pesca de Litoral. (3 Mb)

DECRETO 94/2013, do 6 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Transporte Marítimo e Pesca de Altura. (4 Mb)

DECRETO 191/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Mantemento e Control de Maquinaria de Buques e Embarcacións. (3 Mb)

DECRETO 193/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de Buques e Embarcacións. (4 Mb)

 

Formación non regrada

Ribeira. Oferta Formativa. Curso 2023-2024 - 03/04/2024