INTECMAR

Creado por Lei no ano 2004 como Ente Público, o INTECMAR constitúe o instrumento oficial da comunidade autónoma de Galicia, para o control da calidade do medio mariño e a aplicación das disposicións legais en materia de control técnico-sanitario dos produtos do mar, asumindo entre outras, as competencias e funcións do antigo Centro de Control do Medio Mariño (CCMM).

Ir á páxina web do INTECMAR