Descarga, Primeira Venda e Comercialización

ORDE do 5 de xullo de 2011 pola que se estende aos produtores non membros da Organización de Produtores de Pesca Fresca do Porto de Vigo (OPPF-4) determinadas normas orientadas á mellora da comercialización do rapante procedente do Gran Sol. (DOG nº 134

ORDE do 2 de febreiro de 2010 pola que se modifica a Orde do 8 de febreiro de 2008 pola que se regula o control da descarga e do transporte dos produtos pesqueiros frescos ata a fase de primeira venda e o transporte de moluscos bivalvos, equinodermos, tun

ORDE do 3 de marzo de 2009 pola que se estenden aos produtores membros e non membros da Organización de Productores de Pesca Fresca Pescagalicia (OPP-31), da Organización de Productores Pesqueros de Lugo (OPP-07) e da Organización de Productores de Pesca

ORDE do 11 de decembro de 2008 pola que se modifica a Orde do 8 de febreiro de 2008, pola que se regula o control da descarga e do transporte dos produtos pesqueiros frescos ata a fase de primeira venda e o transporte de moluscos bivalvos, equinodermos, t

CORRECCIÓN de erros. Orde do 29 de agosto de 2008 pola que se aproba o Regulamento da denominación de orixe Mexillón de Galicia-Mejillón de Galicia e do seu consello regulador.( DOG núm. 184, do 23 de setembro de 2008)

ORDE do 29 de agosto de 2008 pola que se aproba o Regulamento da denominación de orixe Mexillón de Galicia-Mejillón de Galicia e do seu consello regulador. (DOG núm. 171, do 4 de setembro de 2008)

ORDE do 10 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 8 de febreiro pola que se regula o control da descarga e do transporte dos produtos pesqueiros frescos ata a fase de primeira venda e o transporte de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados e gasteró

ORDE do 9 de abril de 2008 pola que se establece o sistema de transmisión dos datos mensuais de produción de acuicultura.(DOG núm. 80, do 25 de abril de 2008)

CORRECCIÓN de erros. Orde do 7 de febreiro de 2008 pola que se establece o sistema de transmisión de datos na fase de primeira venda da pesca fresca.(DOG núm. 58, do 26 de marzo de 2008)

CORRECCIÓN de erros. Orde do 7 de febreiro de 2008 pola que se establece o sistema de transmisión de datos na fase de primeira venda da pesca fresca. (DOG núm. 56, do 24 de marzo de 2008)

ORDE do 8 de febreiro de 2008 pola que se regula o control da descarga e do transporte dos produtos pesqueiros frescos ata a fase de primeira venda e o transporte de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados e gasterópodos mariños vivos. (DOG núm. 52, do

ORDE do 7 de febreiro de 2008 pola que se establece o sistema de transmisión de datos na fase de primeira venda da pesca fresca. (DOG núm. 40, do 26 de febreiro de 2008)

ORDE do 7 de febreiro de 2008 pola que se crea e regula o uso da marca «pescadeRías ¿de onde se non?».(DOG núm. 31, do 13 de febreiro de 2008)

ORDE do 26 de decembro de 2006 pola que se estende aos produtores membros e non membros da Organización de Productores de Pesca de Palangre (OPP-46) determinadas normas do Acordo do 25 de agosto de 2006 da devandita OPP, orientadas á mellora da sustentabi

ORDE do 27 de outubro de 2006 pola que se modifica a do 27 de maio de 2005, pola que se regula a descarga, transporte e primeira venda dos produtos pesqueiros e acuícolas dos cales non sexa obrigada a súa primeira venda en lonxa, e se establece o procedem

DECRETO 101/2006, do 8 de xuño, de modificación do Decreto 419/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre descarga, primeira venda e comercialización dos recursos mariños en fresco. (DOG núm 120, do 23 de xuño de 2006)

ORDE do 28 de xullo de 2005 pola que se modifica a do 27 de maio de 2005, pola que se regula a descarga, transporte e primeira venda dos produtos pesqueiros e acuícolas dos que non sexa obrigada a súa primeira venda en lonxa, e se establece o procedemento

CORRECCIÓN de erros. Orde do 27 de maio de 2005 pola que se regula a descarga, transporte e primeira venda dos produtos pesqueiros e acuícolas dos que non sexa obrigada a súa primeira venda en lonxa e se establece o procedemento para a autorización (DOG n

ORDE do 27 de maio de 2005 pola que se regula a descarga, transporte e primeira venda dos produtos pesqueiros e acuícolas dos que non sexa obrigada a súa primeira venda en lonxa, e se establece o procedemento para a autorización (DOG núm.105, do 2 de xuño

CORRECCIÓN de erros. Decreto 419/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre descarga, primeira venda e comercialización dos recursos mariños en fresco. (DOG núm 36, do 22 de febreiro de 1994)

DECRETO 420/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de rexistros de buques e de empresas halioalimentarias. (DOG núm. 13 do 20 de xaneiro de 1994. corrección de erros en DOG núm 36, do 22 de febreiro de 1994. Capítulo I

DECRETO 419/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre descarga, primeira venda e comercialización dos recursos mariños en fresco. (DOG núm. 13 do 20 de xaneiro de 1994)

DECRETO sobre explotación de naves para deposito e clasificación de productos pesqueiros, lonxas, en zonas de servicio de portos da comunidade autonoma de galicia (DOG núm. 121, do 24 de xuño de 1986)

DECRETO polo que se regulan as operacións de carga e descarga de buques pesqueiros nos portos transferidos a esta comunidade autonoma (DOG núm. 106, do 3 de xuño de 1986)