Cooperación para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca

ORDE do 13 de decembro de 2019 pola que se fixa o importe do crédito dispoñible na convocatoria de 2020 para a concesión de axudas en réxime de concorrencia competitiva a proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP), para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), tramitada como anticipado de gasto

Orde do 3 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP), para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), e se convocan as correspondentes ao ano 2016. (DOG nº 166 do 2 de setembro de 2016) - Descargar versión en galego - Descargar versión en castellano

Convocatoria 2020

Convocatoria

Acta da comisión de valoración de proxectos de cooperación 2019 e anexos

ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 3 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), se convocan as correspondentes ao ano 2016 e se fixa o crédito dispoñible na convocatoria 2021 tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE155B)

Convocatoria 2019

1ª Fase

Acta da comisión de valoración de proxectos de cooperación da primeira fase de 2019 (26/11/2019) e anexos I, II e III.

Acta da comisión de valoración de proxectos de cooperación 2019 e anexos I e II.

Convocatoria 2018

2ª Fase

Acta da comisión de valoración de proxectos de cooperación segunda fase 2018

Anexo I

Anexo II

1ª Fase

Acta da comisión de valoración de proxectos de cooperación 2018

Anexo I

Anexo II

Corrección de erros do Anexo II

Convocatoria 2017

2ª Fase

Relación de axudas concedidas na convocatoria 2017 2ª fase

Acta da comisión de valoración de proxectos cooperación 2017 2ª fase

Anexo I

Anexo II

1ª Fase

Relación de axudas concedidas na convocatoria 2017

Acta da comisión de valoración de proxectos de cooperación 2017

Anexo I

Anexo II

Convocatoria 2016

Relación de axudas concedidas na convocatoria 2016

Nomenamento da comisión de valoración de proxectos de cooperación

Acta da comisión de valoración de proxectos de cooperación

Anexo I

Anexo II

Solicitude - tramitación en liña

Documentación para a presentación de proxectos de cooperación

Xornada Transnacional para a dinamización de proxectos de cooperacion no marco do Fondo Europeo Marítimo e de pesca