Cooperativismo no mar

1. Análise Histórica (348 Kb)
Empregamos tres fontes principais de información: O estudo documental, a análise dos datos fornecidos polo rexistro de cooperativas desde a década de 1940 e o estudo de seis casos concretos de cooperativas no ámbito do mar.

2. Análise do Sector Pesqueiro en Galicia (862 Kb)
Pequena viaxe ao noso pasado con dous claros obxectivos: Identificar as claves da nosa evolución pesqueira e determinar a influencia do noso pasado na previsible evolución futura do sector.

3. Análise enquisa (523 Kb)
No presente informe realízase unha descrición detallada dos datos, de natureza cuantitativa, recollidos a través da enquisa ás cooperativas presentes no sector do mar.

4. Informe de Conclusións ás entrevistas en profundidade (422 Kb)
Este informe realiza unha descrición detallada das diversas perspectivas recollidas a través da realización de entrevistas en profundidade a un total de 28 persoas.

5. Conclusións Xerais (78 Kb)
O presente documento describe as conclusións xerais para o estudo sobre o Cooperativismo do Mar e as tres perspectivas de análise contempladas, apoiado nas formulacións que se concretaron neste Seminario.