Modelos de documentos para eleccións parciais aos órganos de goberno das confrarías de pescadores

Modelo acta de designación e constitución da comisión electoral (formato word – 17.5 Kb.)

Modelo de acta da comisión electoral de publicación do censo electoral provisional (formato word – 17 Kb.)

Modelo de acta da comisión electoral de aprobación do plan electoral (formato word – 42.5 Kb.)

Modelo acta da comisión electoral de resolución de reclamacións ao censo provisional (formato word – 19 Kb.)

Modelo de acta da comisión electoral de publicación do censo electoral definitivo e presentación de candidatos/as (formato word – 19 Kb.)

Modelo de acta da comisión de proclamación provisional de candidatos/as (formato word – 43 Kb.)

Modelo de acta da comisión de proclamación definitiva de candidatos/as (formato word – 53.5 Kb.)

Modelo de acta de nomeamento da mesa electoral (formato word – 19.5 Kb.)

Modelo de acta de constitución da mesa electoral para elixir as prazas vacantes na xunta xeral (formato word – 15 Kb.)

Modelo de acta de escrutinio da mesa electoral para elixir aos/as vogais para cubrir as prazas vacantes na xunta xeral (formato word – 50.5 Kb.)

Modelo de acta de proclamación provisional das persoas electas como vogais para cubrir as prazas vacantes na xunta xeral (formato word – 41.5 Kb.)

Modelo de acta de proclamación definitiva das persoas electas como vogais para cubrir as prazas vacantes na xunta xeral (formato word – 39.5 Kb.)

Modelo de acta de constitución definitiva da xunta xeral (formato word – 61 Kb.)

Modelo de acta de disolución da comisión electoral e da mesa electoral (formato word – 18 Kb.)