Residencias en centros de ensino de Ferrol e Vigo

DECRETO 143/2013, do 12 de setembro, polo que se fixan os prezos públicos polos servizos de residencia e comedor prestados nos centros de formación das familias marítimo-pesqueira e agroforestal, así como os prezos de matrícula na Aula de Seguridade e Salvamento, dependentes desta consellería.

ORDE do 23 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2023/24 (código de procedemento PE606A).

RESOLUCIÓN do 23 de xuño 2023, conxunta da Consellería do Mar e da Consellería do Medio Rural, pola que se actualizan os prezos públicos determinados no Decreto 143/2013, do 12 de setembro, polo que se fixan os prezos públicos polos servizos de residencia e comedor prestados nos centros de formación das familias marítimo-pesqueira e agroforestal, así como os prezos de matrícula na Aula de Seguridade e Salvamento, dependentes destas consellerías.

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación provisional de persoas adxudicatarias de prazas de residencia na Escola Oficianl Náutico Pesqueira de Ferrol conforme á Orde do 23 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta Consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2023/2024

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación provisional de persoas adxudicatarias de prazas de residencia e comedor no Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo conforme á Orde do 23 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta Consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2023/2024

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación definitiva de persoas adxudicatarias de prazas de residencia e comedor no Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo conforma á Orde do 23 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2023/2024

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación definitiva de persoas adxudicatarias de prazas de residencia na Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ferrol conforme á Orde do 23 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta Consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2023/2024

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación provisional de persoas adxudicatarias de prazas de residencia na Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ferrol (período extraordinario) conforme á orde do 23 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2023/2024

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación provisional de persoas adxudicatarias de prazas de residencia e comedor no Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo (período extraordinario) conforme á orde do 23 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2023/2024

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación definitiva de persoas adxudicatarias de prazas de residencia na Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ferrol (período extraordinario) conforme á orde do 23 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2023/2024

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación definitiva de persoas adxudicatarias de prazas de residencia e comedor no Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo (período extraordinario) conforme á Orde do 23 de Xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2023/2024