O sector

Non existe ningunha outra actividade produtiva que caracterice de igual xeito á nosa rexión diante da economía europea.

A pesca, o marisqueo, a acuicultura mariña e o sector transformador dos produtos do mar dan traballo na nosa Comunidade a máis de 50.000 persoas, o que supón máis do 50% do emprego marítimo-pesqueiro de España e o 10% da Unión Europea. De feito, o 91% das ramas de actividade económica galega teñen relación co sector marítimo-pesqueiro.