Información do alumnado

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións de lecer
FERROL
28/11/202221/11/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
- 24/11/2022Horario de exames e medidas hixiénicasPresencialHorarios de exames e medidas hixiénicas
29/11/202221/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as (Tribunal 1)
29/11/202221/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as (Tribunal 2)
29/11/202224/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 1)
29/11/202224/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 2)
29/11/202201/12/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas (Tribunal 1)
29/11/202201/12/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas (Tribunal 2)
30/11/202221/11/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
30/11/202224/11/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
30/11/202205/12/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
VIGO
30/11/202218/11/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
30/11/202228/11/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
30/11/202201/12/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
01/12/202218/11/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
01/12/202228/11/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
01/12/202205/12/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
-23/11/2022Horario de exames e medidas hixiénicasPresencialHorarios de exames e medidas hixiénicas
28/11/202218/11/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
28/11/202228/11/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
28/11/202229/11/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
29/11/202218/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
29/11/202228/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tritunal 1)
29/11/202228/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tritunal 2)
29/11/202230/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
RIBEIRA
28/11/202221/11/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
29/11/202221/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
29/11/202225/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
29/11/202201/12/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
29/11/202205/12/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
30/11/202221/11/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
30/11/202225/11/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
30/11/202201/12/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
30/11/202205/12/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
CONVOCATORIA ORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións de lecer
FERROL
-19/08/2022Horarios de exames e medidas hixiénicasPresencialHorarios de exames e medidas hixiénicas
12/09/202219/08/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
12/09/202207/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
12/09/202208/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
12/09/202214/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
12/09/202215/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
12/09/202210/11/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
13/09/202219/08/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as (Tribunal 1)
13/09/202219/08/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as (Tribunal 2)
13/09/202207/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 1)
13/09/202207/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 2)
13/09/202208/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialTribunal 1
13/09/202208/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialTribunal 2
13/09/202216/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións (Tribunal 1)
13/09/202216/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións (Tribunal 2)
13/09/202228/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas (Tribunal 1)
13/09/202228/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas (Tribunal 2)
13/09/202211/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións (Tribunal 1)
13/09/202210/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións (Tribunal 2)
14/09/202219/08/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
14/09/202207/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
14/09/202208/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
14/09/202216/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
14/09/202220/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
14/09/202220/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialEscrito sobre anulación de pregunta
14/09/202214/11/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
VIGO
-07/09/2022Horarios de exames e medidas hixiénicasPresencialHorarios de exames e medidas hixiénicas
12/09/202219/08/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
12/09/202205/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
12/09/202208/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
12/09/202213/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
12/09/202220/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
12/09/202205/10/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
13/09/202219/08/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as
13/09/202205/09/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 1)
13/09/202205/09/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 2)
13/09/202208/09/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialTribunal 1
13/09/202208/09/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialTribunal 2
13/09/202214/09/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
13/09/202222/09/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións (Tribunal 1)
13/09/202222/09/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións (Tribunal 2)
13/09/202210/10/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións (Tribunal 1)
13/09/202210/10/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións (Tribunal 2)
14/09/202219/08/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
14/09/202205/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
14/09/202208/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
14/09/202216/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
14/09/202222/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
14/09/202211/10/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
15/09/202219/08/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
15/09/202205/09/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
15/09/202208/09/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialTribunal
15/09/202216/09/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
15/09/202222/09/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
15/09/202211/10/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe definitivo de cualificacións
RIBEIRA
12/09/202219/08/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
12/09/202206/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
12/09/202208/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
12/09/202214/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
12/09/202215/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
12/09/202230/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
13/09/202219/08/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
13/09/202206/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
13/09/202208/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialTribunal
13/09/202215/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
13/09/202219/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
13/09/202210/10/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
14/09/202219/08/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
14/09/202206/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
14/09/202208/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
14/09/202216/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
14/09/202220/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
14/09/202210/10/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
Titulacións naútico-pesqueiras
FERROL
12/09/202208/09/2022Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección máquinas)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
12/09/202219/09/2022Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección máquinas)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
04/10/202230/09/2022Ampliación de atribucións de patrón/a costeiro/a polivalentePresencialListaxe provisional de admitidos/as
04/10/202204/10/2022Ampliación de atribucións de patrón/a costeiro/a polivalentePresencialListaxe definitiva de admitidos/as
04/10/202224/11/2022Ampliación de atribucións de patrón/a costeiro/a polivalentePresencialListaxe definitiva de cualificacións
05/10/202228/09/2022Actualización da formación básica en seguridadePresencialListaxe provisional de admitidos/as
05/10/202203/10/2022Actualización da formación básica en seguridadePresencialListaxe definitiva de admitidos/as
05/10/202211/10/2022Actualización da formación básica en seguridadePresencialListaxe definitiva de cualificacións
09/11/202204/11/2022Actualización da formación básica en seguridadePresencialListaxe definitiva de admitidos/as
09/11/202217/11/2022Actualización da formación básica en seguridadePresencialListaxe definitiva de cualificacións
23/11/2022 - 24/11/202221/11/2022Actualización de embarcacións de supervivencia e botes de rescate (non rápidos)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
VIGO
08/09/202212/09/2022Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)PresencialExame e plantilla de respostas (Escola FP de Bueu)
08/09/202220/09/2022Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)PresencialListaxe provisional de cualificacións (Escola FP de Bueu)
08/09/202205/10/2022Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)PresencialListaxe definitiva de cualificacións (Escola FP de Bueu)
09/09/202228/09/2022Capitán/á de pescaPresencialListaxe provisional de cualificacións
09/09/202218/10/2022Capitán/á de pescaPresencialListaxe definitivo de cualificacións
29/09/202230/09/2022Mariñeiro/a pescador/aPresencialListaxe provisional de cualificacións
29/09/202218/10/2022Mariñeiro/a pescador/aPresencialListaxe definitiva de cualificacións
08/11/202210/11/2022Mariñeiro/a pescador/aPresencialListaxe provisional de cualificacións
08/11/202230/11/2022Mariñeiro/a pescador/aPresencialListaxe definitiva de cualificacións
RIBEIRA
19/09/2022 - 09/02/202320/09/2022Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección máquinas)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
Teleformación
FERROL
13/09/2022 - 28/10/202209/11/2022Mariñeiro/a pescador/aOnlineListaxe definitiva de admitidos/as ao exame
13/09/2022 - 28/10/202221/11/2022Mariñeiro/a pescador/aOnlineExame e plantilla de respostas
13/09/2022 - 28/10/202221/11/2022Mariñeiro/a pescador/aOnlineListaxe provisional de cualificacións
VIGO
13/09/2022 - 28/10/202217/11/2022Mariñeiro/a pescador/aOnlineListaxe definitiva de admitidos/as ao exame
13/09/2022 - 28/10/202221/11/2022Mariñeiro/a pescador/aOnlineExame e plantilla de respostas
13/09/2022 - 28/10/202228/11/2022Mariñeiro/a pescador/aOnlineListaxe provisional de cualificacións
RIBEIRA
13/09/2022 - 28/10/202202/11/2022Mariñeiro/a pescador/aOnlineListaxe provisional de admitidos/as ao exame
13/09/2022 - 28/10/202202/11/2022Mariñeiro/a pescador/aOnlineListaxe provisional de excluidos/as ao exame
13/09/2022 - 28/10/202218/11/2022Mariñeiro/a pescador/aOnlineExame e plantilla de respostas
13/09/2022 - 28/10/202221/11/2022Mariñeiro/a pescador/aOnlineListaxe provisional de cualificacións
13/09/2022 - 28/10/202205/12/2022Mariñeiro/a pescador/aOnlineListaxe definitiva de cualificacións
Cursos nos portos
FERROL
05/04/202207/04/2022Mariñeiro/a pescador/a (Celeiro)PresencialExame e plantilla de respostas
05/04/202207/04/2022Mariñeiro/a pescador/a (Celeiro)PresencialListaxe provisional de cualificacións
05/04/202211/05/2022Mariñeiro/a pescador/a (Celeiro)PresencialListaxe provisional de cualificacións
20/10/202224/10/2022Mariñeiro/a pescador/a (Burela)PresencialExame e plantilla de respostas
20/10/202224/10/2022Mariñeiro/a pescador/a (Burela)PresencialListaxe provisional de cualificacións
20/10/202211/11/2022Mariñeiro/a pescador/a (Burela)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
VIGO
29/03/202231/03/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialExame e plantilla de respostas
29/03/202207/04/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe provisional de cualificacións
29/03/202226/04/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
21/10/202225/10/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialExame e plantilla de respostas
21/10/202228/10/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe provisional de cualificacións
22/11/202229/11/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe provisional de cualificacións
18/05/202219/05/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialExame e plantilla de respostas
18/05/202230/05/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe provisional de cualificacións
18/05/202214/06/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
26/07/202228/07/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialExame e plantilla de respostas
26/07/202228/07/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe provisional de cualificacións
26/07/202217/08/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe definitivo de cualificacións
RIBEIRA
15/06/202217/06/2022Mariñeiro/a pescador/a (Noia)PresencialExame e folla de respostas
15/06/202220/06/2022Mariñeiro/a pescador/a (Noia)PresencialListaxe provisional de cualificacións
15/06/202219/07/2022Mariñeiro/a pescador/a (Noia)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
27/07/202201/08/2022Mariñeiro/a pescador/a (O Pindo)PresencialExame e plantilla de respostas
27/07/202201/08/2022Mariñeiro/a pescador/a (O Pindo)PresencialListaxe provisional de cualificacións
27/07/202202/09/2022Mariñeiro/a pescador/a (O Pindo)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
15/02/202221/02/2022Mariñeiro/a pescador/a (O Pindo)PresencialListaxe provisional de cualificacións
15/02/202208/03/2022Mariñeiro/a pescador/a (O Pindo)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
01/12/202205/12/2022Mariñeiro/a pescador/a (O Pindo)PresencialExame e plantilla de respostas
05/04/202211/04/2022Mariñeiro/a pescador/aPresencialListaxe definitiva de cualificacións
05/04/202211/04/2022Mariñeiro/a pescador/aPresencialExame e plantilla de respostas
06/04/202211/04/2022Mariñeiro/a pescador/a (Noia)PresencialExame e plantilla de respostas
06/04/202212/04/2022Mariñeiro/a pescador/a (Noia)PresencialListaxe provisional de cualificacións
06/04/202220/04/2022Mariñeiro/a pescador/a (Noia)PresencialListaxe definitiva de cualificacións