Información do alumnado

CONVOCATORIA LIBRE
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións naútico-pesqueiras
FERROL
25/04/202319/04/2023Patrón/patroa local de pesca (Sección máquinas)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
25/04/202324/04/2023Patrón/patroa local de pesca (Sección máquinas)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
25/04/202326/04/2023Patrón/patroa local de pesca (Sección máquinas)PresencialExame e plantilla de respostas
25/04/202305/05/2023Patrón/patroa local de pesca (Sección máquinas)PresencialListaxe provisional de cualificacións
25/04/202302/06/2023Patrón/patroa local de pesca (Sección máquinas)PresencialListaxe definitivo de cualificacións
27/04/202319/04/2023Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección máquinas)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
27/04/202320/04/2023Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección máquinas)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
27/04/202303/05/2023Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección máquinas)PresencialExame e plantilla de respostas
27/04/202305/05/2023Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección máquinas)PresencialListaxe provisional de cualificacións
27/04/202325/05/2023Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección máquinas)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
02/05/202319/04/2023Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
02/05/202320/04/2023Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
02/05/202303/05/2023Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)PresencialExame e plantilla de respostas
02/05/202305/05/2023Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)PresencialListaxe provisional de cualificacións
02/05/202326/05/2023Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
24/04/202319/04/2023Mariñeiro/a pescador/aPresencialListaxe provisional de admitidos/as
26/04/202319/04/2023Patrón/patroa local de pesca (Sección ponte e común)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
26/04/202326/04/2023Patrón/patroa local de pesca (Sección ponte e común)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
26/04/202327/04/2023Patrón/patroa local de pesca (Sección ponte e común)PresencialExame e plantilla de respostas
26/04/202305/05/2023Patrón/patroa local de pesca (Sección ponte e común)PresencialListaxe provisional de cualificacións
26/04/202326/05/2023Patrón/patroa local de pesca (Sección ponte e común)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
VIGO
02/05/202319/04/2023Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
02/05/202320/04/2023Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
02/05/202309/05/2023Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)PresencialListaxe provisional de cualificacións
02/05/202329/05/2023Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
27/04/202319/04/2023Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección máquinas)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
25/04/202319/04/2023Patrón/patroa local de pesca (Sección máquinas)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
09/06/202316/06/2023Capitán/á de pesca PresencialListaxe provisional de cualificacións
09/06/202330/06/2023Capitán/á de pesca PresencialListaxe definitiva de cualificacións
08/09/202320/09/2023Capitán/á de pescaPresencialListaxe provisional de cualificacións
26/04/202319/04/2023Patrón/patroa local de pesca (Sección ponte e común)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
24/04/202319/04/2023Mariñeiro/a pescador/aPresencialListaxe provisional de admitidos/as
24/04/202319/04/2023Mariñeiro/a pescador/aPresencialListaxe definitiva de admitidos/as
24/04/202325/04/2023Mariñeiro/a pescador/aPresencialExame e plantilla de respostas
24/04/202327/04/2023Mariñeiro/a pescador/aPresencialListaxe provisional de cualificacións
24/04/202316/05/2023Mariñeiro/a pescador/aPresencialListaxe definitivo de cualificacións
CONVOCATORIA ORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións de lecer
FERROL
11/09/202322/08/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
11/09/202306/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
11/09/202312/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
11/09/202314/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
11/09/202314/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialDilixencia tribunal
11/09/202314/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
12/09/202322/08/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
12/09/202306/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
12/09/202312/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal
12/09/202314/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
12/09/202314/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
13/09/202325/08/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
13/09/202307/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
13/09/202312/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
13/09/202314/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
13/09/202315/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
VIGO
11/09/202323/08/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
11/09/202307/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
11/09/202312/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
11/09/202312/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
11/09/202319/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
14/09/202323/08/2023Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
14/09/202307/09/2023Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
14/09/202312/09/2023Capitán/a de iate (teoría)PresencialTribunal
14/09/202319/09/2023Capitán/a de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
12/09/202328/08/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
12/09/202308/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 1)
12/09/202308/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 2)
12/09/202312/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal 1
12/09/202314/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal 2
12/09/202315/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
12/09/202320/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións (Tribunal 1)
12/09/202320/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións (Tribunal 2)
13/09/202324/08/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
13/09/202307/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
13/09/202312/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
13/09/202314/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
13/09/202322/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
- 30/08/2023Horario de examesPresencialHorarios de exames
RIBEIRA
11/09/202322/08/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
11/09/202306/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
11/09/202312/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
11/09/202314/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
11/09/202315/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
12/09/202322/08/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
12/09/202306/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
12/09/202312/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal
12/09/202314/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
12/09/202318/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
13/09/202322/08/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
13/09/202306/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
13/09/202312/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
13/09/202314/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
13/09/202318/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
Buceo profesional
VIGO
15/05/2023 - 07/06/202325/04/2023Recolector de recursos especificos con técnicas de mergulloPresencialListaxe de admitidos/as ás probas físicas
15/05/2023 - 07/06/202303/05/2023Recolector de recursos especificos con técnicas de mergulloPresencialActa das probas físicas
15/05/2023 - 07/06/202303/05/2023Recolector de recursos especificos con técnicas de mergulloPresencialActa do sorteo
15/05/2023 - 07/06/202315/05/2023Recolector de recursos especificos con técnicas de mergulloPresencialActa da proba de cámara hiperbárica
15/05/2023 - 07/06/202319/06/2023Recolector de recursos especificos con técnicas de mergulloPresencialListaxe de aptos/as
08/06/2023 - 30/06/202322/05/2023Recolector de recursos especificos con técnicas de mergulloPresencialListaxe de admitidos/as
08/06/2023 - 30/06/202307/06/2023Recolector de recursos especificos con técnicas de mergulloPresencialActa da proba de tolerancia ao oxíxeno hiperbárico
08/06/2023 - 30/06/202311/07/2023Recolector de recursos especificos con técnicas de mergulloPresencialListaxe de persoas aptas
Titulacións naútico-pesqueiras
FERROL
11/09/202331/08/2023Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección ponte)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
11/09/202331/08/2023Patrón/patroa costeiro/a polivalente (Sección máquinas)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
Cursos nos portos
05/12/202212/12/2022Mariñeiro/a pescador/a (Camariñas)PresencialExame e plantilla de respostas
05/12/202213/12/2022Mariñeiro/a pescador/a (Camariñas)PresencialListaxe provisional de cualificacións
05/12/202221/12/2022Mariñeiro/a pescador/a (Camariñas)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
24/01/202327/01/2023Mariñeiro/a pescador/a (Malpica de Bergantiños)PresencialListaxe provisional de cualificacións
24/01/202302/02/2023Mariñeiro/a pescador/a (Malpica de Bergantiños)PresencialExame e plantilla de respostas
24/01/202314/02/2023Mariñeiro/a pescador/a (Malpica de Bergantiños)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
05/04/202207/04/2022Mariñeiro/a pescador/a (Celeiro)PresencialExame e plantilla de respostas
05/04/202207/04/2022Mariñeiro/a pescador/a (Celeiro)PresencialListaxe provisional de cualificacións
05/04/202211/05/2022Mariñeiro/a pescador/a (Celeiro)PresencialListaxe provisional de cualificacións
20/10/202224/10/2022Mariñeiro/a pescador/a (Burela)PresencialExame e plantilla de respostas
20/10/202224/10/2022Mariñeiro/a pescador/a (Burela)PresencialListaxe provisional de cualificacións
20/10/202211/11/2022Mariñeiro/a pescador/a (Burela)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
VIGO
19/07/202321/07/2023Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialExame e plantilla de respostas
19/07/202327/07/2023Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe provisional de cualificacións
19/07/202311/08/2023Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
23/02/202324/02/2023Mariñeiro/a pescador/a (Illa de Arousa)PresencialExame e plantilla de respostas
23/02/202328/02/2023Mariñeiro/a pescador/a (Illa de Arousa)PresencialListaxe provisional de cualificacións
23/02/202315/03/2023Mariñeiro/a pescador/a (Illa de Arousa)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
11/09/202320/09/2023Mariñeiro/a pescador/a (Raxo)PresencialListaxe provisional de cualificacións
29/03/202231/03/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialExame e plantilla de respostas
29/03/202207/04/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe provisional de cualificacións
29/03/202226/04/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
21/10/202225/10/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialExame e plantilla de respostas
21/10/202228/10/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe provisional de cualificacións
29/03/202330/03/2023Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialExame e plantilla de respostas
29/03/202303/04/2023Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe provisional de cualificacións
29/03/202310/05/2023Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
18/05/202219/05/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialExame e plantilla de respostas
18/05/202230/05/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe provisional de cualificacións
18/05/202214/06/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
22/11/202229/11/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe provisional de cualificacións
22/11/202221/12/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
26/07/202228/07/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialExame e plantilla de respostas
26/07/202228/07/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe provisional de cualificacións
26/07/202217/08/2022Mariñeiro/a pescador/a (Cambados)PresencialListaxe definitivo de cualificacións
03/07/202311/07/2023Mariñeiro/a pescador/a (Portonovo)PresencialExame e plantilla de respostas
03/07/202311/07/2023Mariñeiro/a pescador/a (Portonovo)PresencialListaxe provisional de cualificacións
03/07/202301/08/2023Mariñeiro/a pescador/a (Portonovo)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
RIBEIRA
05/04/202211/04/2022Mariñeiro/a pescador/aPresencialListaxe definitiva de cualificacións
05/04/202211/04/2022Mariñeiro/a pescador/aPresencialExame e plantilla de respostas
06/04/202211/04/2022Mariñeiro/a pescador/a (Noia)PresencialExame e plantilla de respostas
06/04/202212/04/2022Mariñeiro/a pescador/a (Noia)PresencialListaxe provisional de cualificacións
06/04/202220/04/2022Mariñeiro/a pescador/a (Noia)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
16/12/202220/12/2022Mariñeiro/a pescador/a (Noia)PresencialExame e plantilla de respostas
16/12/202223/12/2022Mariñeiro/a pescador/a (Noia)PresencialListaxe provisional de cualificacións
16/12/202211/01/2023Mariñeiro/a pescador/a (Noia)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
26/07/202327/07/2023Patrón/patroa local de pesca (Sección ponte e común) (Noia)PresencialExame e plantilla de respostas
26/07/202302/08/2023Patrón/patroa local de pesca (Sección ponte e común) (Noia)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
15/06/202217/06/2022Mariñeiro/a pescador/a (Noia)PresencialExame e folla de respostas
15/06/202220/06/2022Mariñeiro/a pescador/a (Noia)PresencialListaxe provisional de cualificacións
15/06/202219/07/2022Mariñeiro/a pescador/a (Noia)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
15/02/202221/02/2022Mariñeiro/a pescador/a (O Pindo)PresencialListaxe provisional de cualificacións
15/02/202208/03/2022Mariñeiro/a pescador/a (O Pindo)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
27/07/202201/08/2022Mariñeiro/a pescador/a (O Pindo)PresencialExame e plantilla de respostas
27/07/202201/08/2022Mariñeiro/a pescador/a (O Pindo)PresencialListaxe provisional de cualificacións
27/07/202202/09/2022Mariñeiro/a pescador/a (O Pindo)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
26/04/202328/04/2023Mariñeiro/a pescador/a (O Pindo)PresencialExame e plantilla de respostas
26/04/202305/05/2023Mariñeiro/a pescador/a (O Pindo)PresencialListaxe provisional de cualificacións
26/04/202316/05/2023Mariñeiro/a pescador/a (O Pindo)PresencialListaxe definitivo de cualificacións
20/03/202330/03/2023Mariñeiro/a pescador/a (Noia)PresencialListaxe provisional de cualificacións
20/03/202315/05/2023Mariñeiro/a pescador/a (Noia)PresencialListaxe definitivo de cualificacións
28/04/202308/05/2023Mariñeiro/a pescador/a (Porto do Son)PresencialListaxe provisional de cualificacións
28/04/202316/05/2023Mariñeiro/a pescador/a (Porto do Son)PresencialListaxe definitivo de cualificacións
22/06/202326/06/2023Patrón/patroa local de pesca (Sección máquinas) (Noia)PresencialExame e plantilla de respostas
22/06/202328/06/2023Patrón/patroa local de pesca (Sección máquinas) (Noia)PresencialListaxe provisional de cualificacións
01/12/202205/12/2022Mariñeiro/a pescador/a (O Pindo)PresencialExame e plantilla de respostas
01/12/202213/12/2022Mariñeiro/a pescador/a (O Pindo)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
Teleformación
FERROL
13/09/2023 - 30/10/202323/08/2023Mariñeiro/a pescador/aOnlineListaxe provisional de admitidos/as
13/09/2023 - 30/10/202307/09/2023Mariñeiro/a pescador/aOnlineListaxe definitiva de admitidos/as
VIGO
16/05/2023 - 23/06/202323/08/2023Mariñeiro/a pescador/aOnlineListaxe definitiva de cualificacións
13/09/2023 - 30/10/202322/08/2023Mariñeiro/a pescador/aOnlineListaxe provisional de prematriculados/as
13/09/2023 - 30/10/202306/09/2023Mariñeiro/a pescador/aOnlineListaxe provisional de admitidos/as
13/09/2023 - 30/10/202312/09/2023Mariñeiro/a pescador/aOnlineListaxe definitiva de admitidos/as
RIBEIRA
13/09/2023 - 30/10/202323/08/2023Mariñeiro/a pescador/aOnlineListaxe provisional de admitidos/as
13/09/2023 - 30/10/202305/09/2023Mariñeiro/a pescador/aOnlineListaxe definitiva de admitidos/as