Cursos de Acuicultura

Convocatorias

RESOLUCIÓN de 16 de novembro de 2018 de 2018 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro que modifica a resolución de 01 de agosto de 2018 pola que se convocan 20 cursos de aprendizaxe permanente en acuicultura. Accións formativas financiables nun 75% polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), na medida 2.5.1. no marco do Programa Operativo para España do FEMP 2014-2020.

RESOLUCIÓN de 10 de outubro de 2018 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro que modifica a resolución de 01 de agosto de 2018 pola que se convocan 20 cursos de aprendizaxe permanente en acuicultura. Accións formativas financiables nun 75% polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), na medida 2.5.1. no marco do Programa Operativo para España do FEMP 2014-2020

RESOLUCIÓN de 01 de agosto de 2018 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convocan 20 cursos de aprendizaxe permanente en acuicultura. Accións formativas financiables nun 75% polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), na medida 2.5.1. no marco do Programa Operativo para España do FEMP 2014-2020