Novidades

RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña, pola que se publica a listaxe provisional de puntuacións obtidas polas persoas aspirantes admitidas ao proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación no ámbito da Asociación de Mariscadoras “Fonte de Santa Helena de Baldaio” -
RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2023 pola que se modifica a Resolución do 6 de febreiro de 2023 pola que se autoriza o Plan de pesca da anguía para as confrarías de pescadores da ría de Arousa, tempada 2023 -
RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2023 pola que se modifica a Resolución do 6 de febreiro de 2023 pola que se autoriza o Plan de pesca da anguía para as confrarías de pescadores da ría de Vigo, tempada 2023 -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería do Mar, pola que se publica a relación provisional do proceso selectivo para o outorgamento da modalidade de POLIQUETOS ao abeiro do plan de xestión conxunto para o recurso específico Poliquetos, modalidade mergullo en apnea e con subministro de aire dende a superficie, das Confrarías de Pescadores de Camelle, Corme, Laxe e Malpica, e as embarcacións excluídas do proceso -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se publica a lista provisional de puntuacións das embarcacións admitidas ao proceso de elaboración da lista aberta para o incremento do número de cotas de captura para as embarcacións incluídas no plan de xestión do recurso específico PERCEBE, modalidade a pé e dende embarcación, da Confraría de Pescadores de Laxe e as embarcacións excluídas -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se publica a lista provisional de puntuacións das embarcacións admitidas ao proceso de elaboración da lista para o incremento do número de cotas de captura para as embarcacións incluídas no plan de xestión do recurso específico SOLÉNIDOS, modalidade mergullo en apnea, da confraría de pescadores de Aguiño, e as embarcacións excluídas do proceso -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se aproba a lista aberta para o incremento do número de cotas de captura para as embarcacións incluídas no plan de xestión do recurso específico SOLÉNIDOS, modalidade mergullo en apnea, da confraría de pescadores de Palmeira -
LISTAXE PROVISIONAL de solicitudes excluídas no proceso selectivo para a contratación con temporal de persoal laboral para a cobertura dun posto de oficial 1ª mantemento (grupo III, categoría 069), no Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo (Lugo) -
RESOLUCIÓN pola que se modifican as zonas de extraccións de semente de mexillón nos bancos naturais de Galicia -
RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convoca un curso de mariñeiro/a pescador/a na modalidade de teleformación na Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira -