Novedades

RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar de Vigo pola que se fai pública a relación provisional das embarcacións admitidas para a obtención da modalidade de marisqueo con vara no permiso de explotación dende embarcación na Confraría de Pescadores de Vilaxoán -
RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2024 para a concesión de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, da calidade e do incremento do control e da rastrexabilidade dos produtos desembarcados procedentes da pesca e da seguridade das infraestruturas fronte a eventos meteorolóxicos provocados polo cambio climático, cofinanciada polo FEMPA (código de procedemento PE209G) -
RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convocan exames ordinarios teórico-prácticos de carácter libre para as titulacións de mariñeiro/a pescador/a, patrón/patroa local de pesca e patrón/patroa costeiro/a polivalente na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024 (código do procedemento PE607C) -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se comunica emprego da lista aberta para o incremento do número de cotas de captura para as embarcacións incluídas no plan de xestión do recurso específico POLIQUETOS, modalidade mergullo con subministro de aire dende a superficie, da Confraría de Pescadores de Lira -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se publica a lista aberta para o incremento do número de cotas de captura para as embarcacións incluídas no plan de xestión do recurso específico POLIQUETOS, modalidade mergullo con subministro de aire dende a superficie, da Confraría de Pescadores de Lira -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se actualiza a lista aberta para o incremento do número de cotas de captura para as embarcacións incluídas no Plan de xestión para o recurso específico percebe, modalidade a pé e dende embarcación, da Confraría de pescadores de Muxía -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial de Vigo, que modifica a de 17 de xaneiro de 2024 pola que se autoriza o emprego da lista de reserva do proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación de percebe na modalidade a pé no ámbito da Confraría Da Guarda, e se abre o prazo para a presentación de documentación -
CORRECCIÓN DE ERROS da Resolución da Xefatura Territorial da Consellería do Mar en Vigo pola que se aproba o calendario de renovación dos permisos de explotación de marisqueo a pé para o ano 2025 -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se admite a inscrición dunha (1) embarcación e se publica a súa puntuación provisional na lista aberta para o incremento do número de cotas de captura para as embarcacións incluídas no plan de xestión do recurso específico PERCEBE, modalidade a pé e dende embarcación, da confraría de pescadores de Corme -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar en Vigo pola que se aproba o calendario de renovación dos permisos de explotación de marisqueo a pé para o ano 2025 -