Novedades

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da convocatoria pola que se adxudican as bolsas de formación de persoal auxiliar en materia de investigación mariña, tramitado como expediente anticipado de gasto convocada pola orde do 29 de decembro de 2023 -
RESOLUCIÓN da Dirección Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se publica a lista definitiva da embarcación seleccionada na convocatoria do proceso selectivo para o outorgamento da modalidade de navalla/longueirón no permiso de explotación ao abeiro do plan de xestión para o recurso específico Solénidos, modalidade mergullo en apnea, da Confraría de pescadores de Palmeira, e a embarcación non seleccionada -
RESOLUCIÓN da Dirección Territorial da Consellería do Mar en Vigo, pola que se abre o prazo de presentación de solicitudes para a renovación de modalidades de recursos específicos: percebe, equinodermos, solénidos, algas, peneiro, anemones e poliquetos, no permiso de explotación de embarcacións das confrarías de pescadores do ámbito desta dirección territorial para o trienio 2025-2027 -
RESOLUCIÓN da Dirección Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se comunica o emprego da lista aberta para o incremento do número de cotas de captura para as embarcacións incluídas no Plan de xestión do recurso específico percebe, modalidade dende embarcación, da Confraría de pescadores de Camariñas (en adiante plan de xestión) -
RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal de nomeamento de persoal interino para a cobertura do posto de PROFESOR/A NUMERARIO/A- ESPECIALIDADE MEDICINA SUBACUÁTICA E HIPERBÁRICA, PEC994030136235020, do Instituto Galego de Formación en Acuicultura da Illa de Arousa -
RESOLUCIÓN da Dirección Territorial da Consellería do Mar Celeiro-Viveiro , pola que se abre o prazo de presentación de solicitudes para a renovación de modalidades de recursos específicos: percebe, equinodermos, solénidos, algas, peneira, anemones e poliquetos, no permiso de explotación de embarcacións das confrarías de pescadores do ámbito desta dirección territorial para o trienio 2025-2027 -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña, pola que se publica a listaxe provisional de puntuacións obtidas polas persoas aspirantes admitidas ao proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación, modalidade algas, no ámbito da Confraría de Camelle -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña, pola que se publica a listaxe provisional de puntuacións obtidas polas persoas aspirantes admitidas ao proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación, modalidade anemones, no ámbito da Confraría de Corcubión -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña, pola que se publica a listaxe provisional de puntuacións obtidas polas persoas aspirantes admitidas ao proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación, modalidade percebe, no ámbito da Confraría de Corme -