Novedades

COMUNICACIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña relativa á celebración dun sorteo para dirimir o empate entre seis (6) persoas candidatas para a cobertura de dúas (2) prazas vacantes para o acceso ao permiso de explotación na modalidade de ourizo para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da confraría de pescadores de Muxía -
CORRECCIÓN DE ERROS da Xefatura Territorial da Consellería do Mar de Vigo, pola que se autoriza o emprego das listas de reserva xurídica da relación definitiva de persoas non seleccionadas para ter acceso ao permiso de explotación para marisqueo a pé da Confraría de Pontevedra -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar de Vigo, pola que se autoriza o emprego das listas de reserva xurídica da relación definitiva de persoas non seleccionadas para ter acceso ao permiso de explotación para marisqueo a pé da Confraría de Pontevedra -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar de Vigo, pola que se autoriza o emprego das listas de reserva xurídica da relación definitiva de persoas non seleccionadas para ter acceso ao permiso de explotación para marisqueo a pé da Confraría de Raxó -
RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se convoca un curso de manexo de semente de moluscos bivalvos a realizar nas instalacións do IGAFA na Illa de de Arousa -
RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2023 pola que se aproba o Plan experimental para a xestión do polbo (Octopus vulgaris) con nasa para a campaña 2023/24 -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se actualiza a lista aberta para o incremento do número de cotas de captura para as embarcacións incluídas no Plan de xestión do recurso específico PERCEBE, modalidade dende embarcación, da confraría de pescadores de Camelle -
COMUNICACIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña relativa á celebración dun sorteo para dirimir o empate entre trinta e cinco (35) persoas candidatas para a cobertura de nove (9) prazas vacantes para o acceso ao permiso de explotación na modalidade xeral para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da confraría de pescadores de Cabo de Cruz -
COMUNICACIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña relativa á celebración dun sorteo para dirimir o empate entre dezanove (19) persoas candidatas para a cobertura de catro (4) prazas vacantes para o acceso ao permiso de explotación na modalidade xeral para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da confraría de pescadores de Muros -
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2023 del Tribunal para la cobertura temporal por personal funcionario interino de varios puestos reservados a la escala de profesores/as numerarios/as de Institutos Politécnicos Marítimos-Pesqueiros dependientes de la Consellería do Mar -