Datos de contacto dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro

Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro "A Mariña-Ortegal"

Rúa Misericordia, 35
27850 Viveiro. Lugo
Teléfonos: 982 563 355/606 56 85 06
Enderezo electrónico: galp.mar.marinaortegal@xunta.gal

Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro "Golfo Ártabro Norte"

Rúa do Curro 33. Miño
15630 A CORUÑA
Teléfono: 981 784 417 - 636 736 788
Enderezo electrónico: galp.mar.golfoartabronorte@xunta.gal

Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro "Golfo Ártabro Sur"

Avenida do Porto 21, Baixo (Casa do Mar)
15160 Sada. A CORUÑA
Teléfonos: 881896417 - 617867820
Enderezo electrónico: galp.mar.golfoartabrosur@xunta.gal

Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro "Costa da Morte"

Lugar A Camposa, s/n Buño
15111 A CORUÑA
Teléfonos: 981 70 73 78/626 104 619 Fax: 981 71 13 52
Enderezo electrónico: galp.mar.costadamorte@xunta.gal

Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro "Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia Costa Sostible"

Sede Noia: Edificio Municipal de Servizos Administrativos. Rúa Espíritu Santo, 4. 15.200 Noia (aberta todos os días)
Teléfonos: 981 82 27 54/638 033 467. Fax: 981 82 01 20

Sede Corcubión: Avda. da Viña 16.
15130 Corcubión. (aberta dous días á semana)
Teléfono: 981 70 62 32. Fax: 981 70 60 80
Enderezo electrónico: galp.mar.costasostible@xunta.gal

Grupo de Acción Local doSector Pesqueiro " Ría de Arousa"

FEXDEGA, Finca a Maroma. Avda.Rodríguez de Mendoza s/n
36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra)
Teléfonos: 986 51 09 53/628 155 386. Fax: 986 55 40 69
Enderezo electrónico: galp.mar.riadearousa@xunta.gal

Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro " Ría de Pontevedra"

Edificio de Servizos Portuarios. Porto Pesqueiro Norte s/n. Porto de Marín (Pontevedra).
36900 Pontevedra
Teléfono: 886 21 30 15/ 698 180 887
Enderezo electrónico: galp.mar.riadepontevedra@xunta.gal

Grupo de Acción Local del Sector Pesqueiro "Ría de Vigo-A Guarda

Avda. Beiramar, 49-3º, oficina 5
36 202 Vigo. Pontevedra
Teléfono: 986 35 81 09 - Móbil: 646 87 31 06
Enderezo electrónico: galp.mar.riadevigoaguarda@xunta.gal