Asesoramento

Unha das razóns de ser do CIMA é o asesoramento técnico-científico, tanto á Administración como aos sectores involucrados na xestión e explotación dos recursos mariños renovables.

O asesoramento realízase participando en comisións creadas para resolver problemas puntuais, asistindo a reunións que precisen de expertos, emitindo informes con datos e opinións baseadas en estudios científicos, ou atendendo a calquera outra demanda da Administración.

Para ver los datos de los años anteriores, revisar las memorias.

Participación en comisiones y reuniones

Participación de los investigadores del CIMA en comisiones y reuniones científicas o técnicas durante el año 2013..

Iglesias Estepa, D.; No Couto, E.
Reunións de planificación dos plans de explotación dos bancos marisqueiros
“Lombos do Ulla”, “O Bohido” e “Cabío”. Carril.

Linares Cuerpo, F.
Reunión de coordinación do proxecto (Kick-off meeting) “Exploring the biological and socio-economic potential of new/emerging candidate fish species for expansion of the European aquaculture industry (DIVERSIFY)”.
Hellenic Center for Marine Research, Heraklion (Creta).

Villalba García, A.
Representante do CIMA no “Clúster Uso Sostible de Recursos Mariños” do Campus do Mar para o deseño de Plans Estratéxicos.

Villalba García, A.
Participación nunha reunión de coordinación do proxecto “Establishing the scientific bases and technical procedures and standards to recover the European flat oyster production through strategies to tackle the main constraint, bonamiosis”. Yerseke (Holanda).

Villalba García, A.
Participación por videoconferencia na Reunión de coordinación do Plan Nacional JACUMAR “Caracterización de la situación sanitaria del litoral español relativa a la infección por virus herpes en moluscos bivalvos y evaluación del impacto de la enfermedad”.

Villalba García, A.
Reunión de asesoramento á administración e coordinación sobre a marteiliose que afecta aos berberechos de Galicia. INTECMAR.

Villalba García, A.
Reunión de coordinación do proxecto “Establishing the scientific bases and technical procedures and standards to recover the European flat oyster production through strategies to tackle the main constraint, bonamiosis”. CETMAR.

Informes emitidos

Informes emitidos por investigadores del CIMA en el año 2013

Informe técnico-biolóxico sobre a solicitude de extracción de áridos en Punta Lioira (Rianxo) para vertido con fines de rexeneración no banco marisqueiro Punta Fincheira-Punta Salto Ladrón (Rianxo) e Parques de Carril.
Autor/a: No Couto, E.
Solicitante: Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro


Análise granulométrica de substrato submareal entre Punta Portomouro e Punta de Pedra Rubia (Boiro).
Autor/a: No Couto, E.
Solicitante: Agrupación Profesional de Mariscadores Ría de Arousa, Abanqueiro.


Análise granulométrica de mostras de sedimento dunha zona submareal da Praia do Castro sometida a rexeneración do substrato.
Autor/a: No Couto, E.
Solicitante: Confraría de Aguiño


Informe do ano 2012 correspondente ás “Experiencias para o cultivo de ollomol realizadas nas Xaulas Experimentais” das que é titular o Centro de Investigacións Mariñas (Consellería do Medio Rural e do Mar) situadas en Bueu.
Autor/a: Linares Cuerpo, F.
Solicitante: Servizo de Innovación Tecnolóxica da Acuicultura. Secretaría Xeral do Mar. Consellería do Medio Rural e do Mar.


Informe sobre a análise realizada a unha mostra de ostra rizada recollida nunha batea afectada por mortalidade anormal.
Autor/a: Villalba García, A.
Solicitante: Servizo de Inspección Veterinaria


Informe sobre a análise realizada a unha mostra de ostra rizada dunha batea do polígono Grove A para o diagnóstico de virus herpes de ostreidos tipo 1 - μvar.
Autor/a: Villalba García, A.
Solicitante: Servizo de Inspección Veterinaria


Informe sobre as análise realizadas ás mostras de ostra rizada recollidas en tres bateas do polígono “Grove A” para o diagnóstico da microvariante do virus herpes de ostreidos tipo 1 (OsHV1 - μvar).
Autor/a: Villalba García, A.
Solicitante: Servizo de Inspección Veterinaria

Otros
Linares Cuerpo, F.
Representante do CIMA como responsable do seguimento do proxecto ATRUGAL na convocatoria 2013 FEDER-FEP da CMRM.

Linares Cuerpo, F.
Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia a través da Consellería do Medio Rural e do Mar e a Asociación de Acuicultores “Illa do Santo” de Bueu (Pontevedra), para o cultivo de peixes en xaulas.

Blanco Pérez, J.C.
Actualización dos cálculos de custes da determinación de toxicidade DSP por medio de Bioensaio de rato e HPLC-MS/MS, obtidas no subproxecto “Avaliación do impacto dos métodos e niveis utilizados para o control de toxinas no mexillón” do proxecto JACUMAR “Cultivo de mitílidos: expansión y sostenibilidad (CULMITES)”.

Revisiones de artículos en publicaciones científicas::

Carballal Durán, M.J.
Journal of Invertebrate Pathology (2 artigos)

Blanco Pérez, J.C.
Toxicon (2 artigos)
Chemosphere
Latin American Journal of Aquatic Research
Food Additives and Contaminants

Montes Pérez, J.
Diseases of Aquatic Organisms

Villalba García, A.
Diseases of Aquatic Organisms (2 manuscritos)
Journal of Invertebrate Pathology