Selección de candidatos a grupos de acción local del sector pesquero

Acordo da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro polo que se establece o prazo de presentación da estratexia de desenvolvemento local participativa EDLP pola asociación candidata a GALP "Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur"

Resolución pola que selecciona como candidato a Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro á asociación Grupo Acción Local do Sector Pesqueiro “Golfo Ártabro Sur”, con  NIF G70184494, para a elaboración da estratexia de desenvolvemento local participativo no período de programación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020 en Galicia

Acordo polo que se fai publica a relación de organizacións candidatas seleccionadas a Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro. FEMP 2014-2020

Resolución pola que se designan os membros do comité de selección de candidatos a Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro e da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa nos municipios de Bergondo, Sada, Oleiros, Cambre, A Coruña e Arteixo no período de programación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca FEMP 2014-2020

Resolución do 10 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convoca un novo proceso de selección de candidatos a Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro no ámbito territorial dos concellos de Bergondo, Sada, Oleiros, Cambre, Culleredo, A Coruña e Arteixo (DOG nº 112 do 14 de xuño de 2016)

Acordo de 25 de agosto de 2016 polo que se fai pública a relación e organizacións candidatas na segunda convocatoria de Selección de Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro FEMP 2014-2020

Orde do 6 de abril de 2015 pola que se fai pública a convocatoria de selección de candidatos a grupos de acción local do sector pesqueiro para a elaboración de estratexias de desenvolvemento local participativo no período de programación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020 en Galicia (DOG nº 71 do 16 de abril de 2015).

Modelo de Solicitude para a selección de candidatos a Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro

Modelo de estatutos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (formato PDF)

Modelo de estatutos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (formato ODT)

Modelo de estatutos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (formato DOCX)

Guía de orientacións para os candidatos a Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) (3,1 Mb - formato PDF )

Guía de orientacións para os candidatos a Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) (10,4 Mb - Formato DOCX)

Guía de orientacións para os candidatos a Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) (618 Kb - Formato ODT)

Orientacións para o equipo técnico dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) (65 Kb - Formato PDF)

Guía para a implantación da responsabilidade social corporativa nos Grupos de Acción Costeira (398 Kb - Formato PDF)

Recomendacións sobre a composición da organización candidata (519 Kb - Formato PDF)

Resolución  da Conselleira do Medio Rural e do Mar pola que se designan os membros do comité de selección de candidatos a Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro para a elaboración de Estratexias de Desenvolvememento Local Participativo no período de programación do FEMP 2014-2020 en Galicia. (80 Kb - Formato PDF)

Acordo polo que se fai pública a relación de organizacións candidatas seleccionadas a Grupos de Acción Local so sector pesqueiro. FEMP 2014-2020  (677 Kb - Formato PDF)

Guía para a elaboración de estratexias de desenvolvemento local das zonas pesqueiras en Galicia (1833 Kb - Formato PDF)

Anexo á Guía para a elaboración de estratexias de desenvolvemento local das zonas pesqueiras en Galicia (241 Kb - Formato PDF)

Anexo á Guía para a elaboración de estratexias de desenvolvemento local das zonas pesqueiras en Galicia (52 Kb - Formato ODT)

Anexo á Guía para a elaboración de estratexias de desenvolvemento local das zonas pesqueiras en Galicia (253 Kb - Formato DOC)

Guía de novos retos dos grupos de acción local do  sector pesqueiro (GALPs) para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco da política comunitaria FEMP (2014-2020) - (6,9 Mb - Formato PDF)

Acordo polo que se fixa o prazo de presentación das estratexias de desenvolvemento local participativas (EDLP) ante a Consellería do Mar (128 Kb - Formato PDF)

Resolución pola que se establecen os criterios de selección das estratexias de desenvolvemento local participativas (EDLP) presentadas polas asociacións candidatas seleccionadas a Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) 2014-2020 (291 Kb. Formato PDF)

Resolución pola que se designan os membros do comité de selección de estratexias de desenvolvemento local participativo no periodo de programación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020 en Galicia (74,5 Kb. Formato PDF)

Convenio tipo de colaboración entre a Consellería do Mar e os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (401 Kb. Formato PDF)

Acordo polo que se fai púbica a relación de grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) seleccionados e Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas (EDLP) aprobadas. FEMP 2014-2020. (276 Kb. Formato PDF)

Mapa de GALPs en Galicia (257 Kb. Formato PDF)

 

Máis información e formalización de solicitudes en Sede electrónica