Persoal

PERSONAL ADSCRITO AL CENTRO DE PEDRAS DE CORÓN

Director del CIMA

 • D. Carlos Gabín Sánchez

Gerente del CIMA

 • D. Rafael Villanueva Domínguez

Investigadores

 • Dr. Juan Carlos Blanco Pérez 
 • Dra. Mª Asunción Cao Hermida 
 • Dra. Mª Jesús Carballal Durán 
 • D. Pedro Cuíñas Olmedo 
 • D. Alberto De Coo Martín 
 • D. Fernando Manuel Febrero Mayor 
 • Dr. José Miguel Fuentes González 
 • D. Antonio García Fernández
 • Dr. David Iglesias Estepa 
 • Dna. Fátima Linares Cuerpo 
 • Dra. Mª del Carmen López Gómez 
 • Dr. Jaime Montes Pérez 
 • Dna. Carmen Pérez Acosta
 • Dr. Antonio Villalba García 
 • Dra. Silvia Lorenzo Abalde
 • Dra. Ana Alonso Martínez
 • Dr. Manuel García Tasende

Analistas de laboratorio

 • Dna. Mª Mercedes Fernández Besada 
 • D. Ramón Giráldez Rivero 
 • Dna. Ana Isabel González Fontela 
 • Dna. Mª Victoria Gregorio Chenlo 
 • Dna. Mª del Carmen Mariño Cadarso 
 • Dna. Helena Martín Sánchez 
 • Dna. Gemma Martínez Verde 
 • Dna. Belén Méndez Pérez 
 • Dna. Gema Pazos Sieira 
 • D. Isidro Fernández Abuín
 • Dna. María del Carmen Solla Vicente

Auxiliares de laboratorio

 • Dna. Mª José Brianes Beiras 
 • Dna. Emilia Campaña Ferro 
 • Dna. Mª José Cores González 
 • Dna. Isabel Meléndez Ramos 
 • Dna. Rosa Ana Penín Búa
 • Dna. Patricia Margarita Rúa Santervas

Becarios

 • Dna. Sonia Díaz Carballal
 • Dna. Alba Ameal Romero
 • D. Juan José Sánchez Prego
 • Dna. Patricia Díaz Cedillo
 • Dna. Alba Pérez Caamaño
 • Dna. Irene López Maneiro

Jefe de Negociado Administrativo

 • Dna. Inmaculada Fernández Sanmartín

Auxiliares Administrativos

 • D. Ángel Rubén Martínez Paz

Informático

 • D. Félix Manuel Carballal Fortes 

Biblioteca

 • Dna. Esther Álvarez Francisco 

Encargado de mantenimiento

 • D. Hermes López Ares 

Subalternos

 • D. Rubén Cubiella Granda 
 • D. José Manuel Martínez Crespo 

Limpieza

 • D. Luis García Gamallo 

PERSONAL ADSCRITO A PLANTA DE CULTIVOS DE RIBADEO

Investigadores

 • Dna. Dorotea Martínez Patiño 
 • Dna. Aurora Fernández Álvarez
 • Dna. Susana Nóvoa Vázquez 
 • Dna. Justa Ojea Martínez 

Analistas de laboratorio

 • Dna. Mª Victoria Bouzamayor Yáñez 

Auxiliares de laboratorio

 • Dna. Mª José Cotarelo Jardón 
 • D. Francisco Javier Páez Pérez 
 • Dna. Mercedes Ruiz Misioné 
 • Dna. Beatriz Rodríguez Álvarez

Becarios

 • Dna. Bibiana Camiña Viñas
 • Dna Nerea Valdivia Fontán

Oficial Administrativo

 • Dna. Concepción Neira Páez 
 • Dna. Adelaida Vilar Varela

Administrativos

 • Dna. Ana María Cruzado Estévez 

Oficial 1º de mantenimiento

 • D. Antonio Fernández Escudero 

Limpieza

 • Dna. Mª Carmen Fernández Goas