Pesca

A importancia da pesca en Galicia é un feito incuestionable, acreditado por unha frota de preto de 4.500 buques, unhas capturas de peixe fresco superiores ás 130.000 toneladas e unha facturación media de máis de 435 millóns de euros.

Este sector constitúe a única actividade económica de Galicia que ten sido capaz de manter os seus niveis de produtividade nos últimos anos.

A frota galega

Pesca deportiva