GALP FEMP 2014-2020

O Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) é un dos cinco Fondos Estructurais e de Investimentos Europeos (Fondos EIE) para o período 2014-2020 que contribue á consecución dos obxectivos da Política Pesqueira Común (PPC), a Política Marítima Integrada (PMI) e á estratexia Europa 2020.

O Programa Operativo de España para o FEMP 2014-2020 foi presentado á comisión europea o 22 de xaneiro de 2015 e inclúe a información sobre a aplicación das estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP).
 
Para a posta en marcha do Desenvolvemento Sostible das Zonas de Pesca e segundo o establecido no programa operativo, seleccionáronse os candidatos a GALP para a elaboración de EDLP para as diferentes zonas do litoral galego.
 
Podese acceder a máis información sobre os grupos, o proceso de selección, as estratexias aprobadas, actividades desenvoltas,  e proxectos de cooperación premendo no texto correspondente:

Estratexias de desenvolvemento local participativas (EDLP)

Acordo polo que se fai publica a selección dun novo Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro e de estratexia de desenvolvemento local participativo no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020

Para a posta en marcha do Desenvolvemento Sostible das Zonas de Pesca na Comunidade Autónoma de Galicia a Consellería do Mar seleccionou aos grupos de acción local do sector pesqueiro que aparecen a continuación e aprobou as correspondentes estratexias de desenvolvemento local participativo para o período de programación do FEMP 2014-2020

GALP A Mariña Ortegal: Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, Cervo, Xove, Viveiro, O Vicedo, Mañón, Ortigueira, Cariño, Cedeira, Valdoviño.

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa (EDLP), do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal

GALP Golfo Artabro Norte: Ferrol, Neda, Fene, Narón, Ares, Mugardos, Cabanas, Pontedeume, Miño, Paderne.

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa (EDLP), do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Norte.

Modificacións no Plan de acción aprobadas en 2019.

Criterios de valoración modificados en 2019.

GALP Golfo Artabro Sur: Bergondo, Sada, Oleiros, Cambre, Culleredo, A Coruña e Arteixo

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa (EDLP), do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur

GALP Costa da Morte: A Laracha, Carballo, Malpica, Ponteceso, Cabana de Bergantiños, Laxe, Camariñas, Vimianzo, Muxía.

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa (EDLP), do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Costa da Morte.

GALP Seo de Fisterra Ría de Muros Noia. Costa Sostible: Fisterra, Corcubión, Cee, Dumbría, Carnota, Muros, Outes, Noia, Porto do Son.

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa (EDLP), do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia: Costa Sostible

Modificacións da EDLP aprobadas en agosto 2021

GALP Ría de Arousa: Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Catoira, Rianxo, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Illa de Arousa, Cambados, Ribadumia, O Grove.

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa (EDLP), do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Arousa

GALP Ría de Pontevedra: Meaño, Sanxenxo, Marín, Poio, Pontevedra, Bueu.

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa (EDLP) do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Pontevedra

GALP Ria de Vigo-A Guarda: Cangas, Moaña, Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Vigo, Nigrán, O Rosal, Oia, Baiona, A Guarda.

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa (EDLP) do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Vigo- A Guarda.

Mapa de GALPs en Galicia (275 Kb)

Proceso de selección de candidatos a grupos de acción local do sector pesqueiro 2014-2020

Acordo da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro polo que se establece o prazo de presentación da estratexia de desenvolvemento local participativa EDLP pola asociación candidata a GALP "Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur"

Resolución pola que selecciona como candidato a Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro á asociación Grupo Acción Local do Sector Pesqueiro “Golfo Ártabro Sur”, con  NIF G70184494, para a elaboración da estratexia de desenvolvemento local participativo no período de programación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020 en Galicia

Acordo polo que se fai publica a relación de organizacións candidatas seleccionadas a Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro. FEMP 2014-2020

Resolución pola que se designan os membros do comité de selección de candidatos a Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro e da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa nos municipios de Bergondo, Sada, Oleiros, Cambre, A Coruña e Arteixo no período de programación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca FEMP 2014-2020

Resolución do 10 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convoca un novo proceso de selección de candidatos a Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro no ámbito territorial dos concellos de Bergondo, Sada, Oleiros, Cambre, Culleredo, A Coruña e Arteixo (DOG nº 112 do 14 de xuño de 2016)

Acordo de 25 de agosto de 2016 polo que se fai pública a relación e organizacións candidatas na segunda convocatoria de Selección de Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro FEMP 2014-2020

Orde do 6 de abril de 2015 pola que se fai pública a convocatoria de selección de candidatos a grupos de acción local do sector pesqueiro para a elaboración de estratexias de desenvolvemento local participativo no período de programación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020 en Galicia (DOG nº 71 do 16 de abril de 2015).

Modelo de Solicitude para a selección de candidatos a Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro

Modelo de estatutos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (formato PDF)

Modelo de estatutos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (formato ODT)

Modelo de estatutos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (formato DOCX)

Guía de orientacións para os candidatos a Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) (3,1 Mb - formato PDF )

Guía de orientacións para os candidatos a Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) (10,4 Mb - Formato DOCX)

Guía de orientacións para os candidatos a Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) (618 Kb - Formato ODT)

Orientacións para o equipo técnico dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) (65 Kb - Formato PDF)

Guía para a implantación da responsabilidade social corporativa nos Grupos de Acción Costeira (398 Kb - Formato PDF)

Recomendacións sobre a composición da organización candidata (519 Kb - Formato PDF)

Resolución  da Conselleira do Medio Rural e do Mar pola que se designan os membros do comité de selección de candidatos a Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro para a elaboración de Estratexias de Desenvolvememento Local Participativo no período de programación do FEMP 2014-2020 en Galicia. (80 Kb - Formato PDF)

Acordo polo que se fai pública a relación de organizacións candidatas seleccionadas a Grupos de Acción Local so sector pesqueiro. FEMP 2014-2020  (677 Kb - Formato PDF)

Guía para a elaboración de estratexias de desenvolvemento local das zonas pesqueiras en Galicia (1833 Kb - Formato PDF)

Anexo á Guía para a elaboración de estratexias de desenvolvemento local das zonas pesqueiras en Galicia (241 Kb - Formato PDF)

Anexo á Guía para a elaboración de estratexias de desenvolvemento local das zonas pesqueiras en Galicia (52 Kb - Formato ODT)

Anexo á Guía para a elaboración de estratexias de desenvolvemento local das zonas pesqueiras en Galicia (253 Kb - Formato DOC)

Guía de novos retos dos grupos de acción local do  sector pesqueiro (GALPs) para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco da política comunitaria FEMP (2014-2020) - (6,9 Mb - Formato PDF)

Acordo polo que se fixa o prazo de presentación das estratexias de desenvolvemento local participativas (EDLP) ante a Consellería do Mar (128 Kb - Formato PDF)

Resolución pola que se establecen os criterios de selección das estratexias de desenvolvemento local participativas (EDLP) presentadas polas asociacións candidatas seleccionadas a Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) 2014-2020 (291 Kb. Formato PDF)

Resolución pola que se designan os membros do comité de selección de estratexias de desenvolvemento local participativo no periodo de programación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020 en Galicia (74,5 Kb. Formato PDF)

Convenio tipo de colaboración entre a Consellería do Mar e os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (401 Kb. Formato PDF)

Acordo polo que se fai púbica a relación de grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) seleccionados e Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas (EDLP) aprobadas. FEMP 2014-2020. (276 Kb. Formato PDF)

Mapa de GALPs en Galicia (257 Kb. Formato PDF)

Máis información e formalización de solicitudes en Sede electrónica

Actividades GALP-FEMP 2014-2020

Espazo adicado a consultar os contidos tratados nas actividades e xornadas promovidas ao amparo da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) no período de programación do FEMP 2014-2020

XORNADA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA NAS ENTIDADES LIGADAS AO DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE DAS ZONAS DE PESCA

Programa da xornada RSC

A Responsabilidade Social Corporativa no sector primario: o caso da cooperativa Martín Códax

Pegada de carbono e taxa de retorno enerxética nos produtos pesqueiros. Pescaenverde

O Plan MARLIMPO. A protección da biodiversidade mediante a recollida de residuos no marco de actividades de pesca sostible

I XORNADA DE ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP) - FEMP 2014-2020

Estratexia de especialización intelixente Galicia 2014-2020

Plan integral de Turismo de Galicia

Os bens de interese cultural (Patrimonio cultural de Galicia)

Creación de los productos turísticos “cabecera de marca"

Xestión Innovadora de Recursos Naturais e Culturais

Comercialización dos productos do mar

XORNADA FINAL 'VIVIR DO MAR - TECER O FUTURO' (Santiago de Compostela, 3 de outubro)

Cartaz xornadas

Desarrollo local participativo (DLP) del FEMP 2014-2020

Ideas, desexos e proxectos das Zonas Pesqueiras

Video: Proxectos GAC

Video: "Vivir do mar - Tecer o futuro"

XORNADA DE TRABALLO PARA A DIFUSIÓN E POSTA EN VALOR DO EIXO 4 DO FEP ENTRE O SECTOR PESQUEIRO O Milladoiro (Ames) 16 de outubro de 2015

Cartaz xornadas

Programa e conclusións das mesas de traballo

XORNADA DE ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO PLOCAL PARTICIPATIVO (EDLP) EGAP (Santiago de Compostela - 9 de novembro de 2015)

Programa xornada

Presentación sobre cambio climatico

Guía de novos retos dos grupos de acción local do  sector pesqueiro (GALPs)

Presentación sobre novos retos para os GALP no marco do FEMP

 Así mesmo, na web https://galp.xunta.gal/ pode acceder a máis información sobre os grupos e os proxectos aprobados.