Titulacións de lecer

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións de lecer
FERROL
- 24/11/2022Horario de exames e medidas hixiénicasPresencialHorarios de exames e medidas hixiénicas
28/11/202221/11/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
29/11/202221/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as (Tribunal 1)
29/11/202221/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as (Tribunal 2)
29/11/202224/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 1)
29/11/202224/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 2)
29/11/202201/12/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas (Tribunal 1)
29/11/202201/12/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas (Tribunal 2)
30/11/202221/11/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
30/11/202224/11/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
30/11/202205/12/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
VIGO
-23/11/2022Horario de exames e medidas hixiénicasPresencialHorarios de exames e medidas hixiénicas
28/11/202218/11/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
28/11/202228/11/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
28/11/202229/11/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
29/11/202218/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
29/11/202228/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tritunal 1)
29/11/202228/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tritunal 2)
29/11/202230/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
30/11/202218/11/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
30/11/202228/11/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
30/11/202201/12/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
01/12/202218/11/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
01/12/202228/11/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
01/12/202205/12/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
RIBEIRA
28/11/202221/11/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
29/11/202221/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
29/11/202225/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
29/11/202201/12/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
29/11/202205/12/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
30/11/202221/11/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
30/11/202225/11/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
30/11/202201/12/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
30/11/202205/12/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
CONVOCATORIA ORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións de lecer
FERROL
-19/08/2022Horarios de exames e medidas hixiénicasPresencialHorarios de exames e medidas hixiénicas
12/09/202219/08/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
12/09/202207/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
12/09/202208/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
12/09/202214/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
12/09/202215/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
12/09/202210/11/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
13/09/202219/08/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as (Tribunal 1)
13/09/202219/08/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as (Tribunal 2)
13/09/202207/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 1)
13/09/202207/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 2)
13/09/202208/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialTribunal 1
13/09/202208/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialTribunal 2
13/09/202216/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións (Tribunal 1)
13/09/202216/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións (Tribunal 2)
13/09/202228/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas (Tribunal 1)
13/09/202228/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas (Tribunal 2)
13/09/202211/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións (Tribunal 1)
13/09/202210/11/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións (Tribunal 2)
14/09/202219/08/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
14/09/202207/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
14/09/202208/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
14/09/202216/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
14/09/202220/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
14/09/202220/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialEscrito sobre anulación de pregunta
14/09/202214/11/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
VIGO
-07/09/2022Horarios de exames e medidas hixiénicasPresencialHorarios de exames e medidas hixiénicas
12/09/202219/08/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
12/09/202205/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
12/09/202208/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
12/09/202213/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
12/09/202220/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
12/09/202205/10/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
13/09/202219/08/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as
13/09/202205/09/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 1)
13/09/202205/09/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 2)
13/09/202208/09/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialTribunal 1
13/09/202208/09/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialTribunal 2
13/09/202214/09/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
13/09/202222/09/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións (Tribunal 1)
13/09/202222/09/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións (Tribunal 2)
13/09/202210/10/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións (Tribunal 1)
13/09/202210/10/2022 Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións (Tribunal 2)
14/09/202219/08/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
14/09/202205/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
14/09/202208/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
14/09/202216/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
14/09/202222/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
14/09/202211/10/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
15/09/202219/08/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
15/09/202205/09/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
15/09/202208/09/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialTribunal
15/09/202216/09/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
15/09/202222/09/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
15/09/202211/10/2022Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe definitivo de cualificacións
RIBEIRA
12/09/202219/08/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
12/09/202206/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
12/09/202208/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
12/09/202214/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
12/09/202215/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
12/09/202230/09/2022Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
13/09/202219/08/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
13/09/202206/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
13/09/202208/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialTribunal
13/09/202215/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
13/09/202219/09/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
13/09/202210/10/2022Patrón/patroa de embarcacións de lecer (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións
14/09/202219/08/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
14/09/202206/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
14/09/202208/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
14/09/202216/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
14/09/202220/09/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
14/09/202210/10/2022Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de cualificacións