Titulacións de lecer

Normativa

Escolas

Avisos

  • RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento PE616C).
  • RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames extraordinarios teóricos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento PE616D).
CONVOCATORIA ORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións de lecer
FERROL
15/04/202425/03/2024Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as
15/04/202410/04/2024Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
15/04/202415/04/2024Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
15/04/202416/04/2024Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
15/04/202418/04/2024Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
16/04/202426/03/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as (Tribunal 1)
16/04/202426/03/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as (Tribunal 2)
16/04/202410/04/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 1)
16/04/202410/04/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 2)
16/04/202415/04/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal 1
16/04/202415/04/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal 2
16/04/202416/04/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialDilixencia
16/04/202418/04/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas (Tribunal 1)
16/04/202418/04/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas (Tribunal 2)
-10/04/2024Horario de examesPresencialHorario de exames
17/04/202426/03/2024Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as
17/04/202410/04/2024Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
17/04/202415/04/2024Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
17/04/202418/04/2024Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
VIGO
15/04/202425/03/2024Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as
15/04/202411/04/2024Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
15/04/202415/04/2024Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
15/04/202416/04/2024Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
16/04/202427/03/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as
16/04/202412/04/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 1)
16/04/202412/04/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 2)
16/04/202415/04/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal 1
16/04/202415/04/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal 2
16/04/202417/04/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
-09/04/2024Horario de examesPresencialHorario de exames
17/04/202425/03/2024Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as
17/04/202411/04/2024Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
17/04/202415/04/2024Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
17/04/202418/04/2024Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
18/04/202425/03/2024Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as
18/04/202411/04/2024Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
18/04/202415/04/2024Capitán/a de iate (teoría)PresencialTribunal
18/04/202419/04/2024Capitán/a de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
RIBEIRA
15/04/202427/03/2024Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
15/04/202412/04/2024Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
15/04/202415/04/2024Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
15/04/202417/04/2024Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
16/04/202427/03/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
16/04/202412/04/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 1)
16/04/202412/04/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 2)
16/04/202415/04/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal 1
16/04/202415/04/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal 2
16/04/202418/04/2024Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
17/04/202427/03/2024Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
17/04/202412/04/2024Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
17/04/202415/04/2024Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
17/04/202418/04/2024Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas