Titulacións de lecer

Normativa

Escolas

Avisos

  • RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento PE616C)
  • RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames extraordinarios teóricos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento PE616D)
CONVOCATORIA ORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións de lecer
FERROL
11/09/202322/08/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
11/09/202306/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
11/09/202312/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
11/09/202314/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
11/09/202314/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialDilixencia tribunal
11/09/202314/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
12/09/202322/08/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
12/09/202306/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
12/09/202312/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal
12/09/202314/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
12/09/202314/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
13/09/202325/08/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
13/09/202307/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
13/09/202312/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
13/09/202314/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
13/09/202315/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
VIGO
11/09/202323/08/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
11/09/202307/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
11/09/202312/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
11/09/202312/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
11/09/202319/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
12/09/202328/08/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
12/09/202308/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 1)
12/09/202308/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 2)
12/09/202312/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal 1
12/09/202314/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal 2
12/09/202315/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
12/09/202320/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións (Tribunal 1)
12/09/202320/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións (Tribunal 2)
13/09/202324/08/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
13/09/202307/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
13/09/202312/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
13/09/202314/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
13/09/202322/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
14/09/202323/08/2023Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
14/09/202307/09/2023Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
14/09/202312/09/2023Capitán/a de iate (teoría)PresencialTribunal
14/09/202319/09/2023Capitán/a de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
- 30/08/2023Horario de examesPresencialHorarios de exames
RIBEIRA
11/09/202322/08/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
11/09/202306/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
11/09/202312/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialTribunal
11/09/202314/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
11/09/202315/09/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
12/09/202322/08/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
12/09/202306/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
12/09/202312/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialTribunal
12/09/202314/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
12/09/202318/09/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións
13/09/202322/08/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
13/09/202306/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
13/09/202312/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialTribunal
13/09/202314/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
13/09/202318/09/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de cualificacións