Titulacións de lecer

Normativa

Escolas

Avisos

  • RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames ordinarios teóricos e prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento PE616C)
  • RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames extraordinarios teóricos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento PE616D)
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Data celebraciónData publicación webCurso/ExameModalidadeDocumento
Titulacións de lecer
FERROL
- 03/03/2023Horario de exames e medidas hixiénicasPresencialHorarios de exames e medidas hixiénicas
20/03/202303/03/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
21/03/202303/03/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as (Tribunal 1)
21/03/202303/03/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as (Tribunal 2)
21/03/202314/03/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 1)
21/03/202314/03/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 2)
22/03/202303/03/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
22/03/202314/03/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
VIGO
20/03/202302/03/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as
20/03/202317/03/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
20/03/202321/03/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
21/03/202306/03/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as
21/03/202317/03/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 1)
21/03/202317/03/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as (Tribunal 2)
21/03/202322/03/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
22/03/202302/03/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as
22/03/202317/03/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
22/03/202323/03/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
23/03/202302/03/2023Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as
23/03/202317/03/2023Capitán/a de iate (teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
-10/03/2023Horario de examesPresencialHorarios de exames
RIBEIRA
21/03/202302/03/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
21/03/202314/03/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialListaxe definitiva de admitidos/as
21/03/202323/03/2023Patrón/patroa de embarcacións de lecer (Teoría)PresencialExame e plantilla de respostas
22/03/202302/03/2023Patrón/patroa de iate (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as
20/03/202302/03/2023Patrón/patroa para navegación básica (teoría)PresencialListaxe provisional de admitidos/as