A pesca responsable

A Pesca Responsable (306 Kb)
Desde fai miles de anos o mar constitúe un medio de vida para millóns de persoas, que viven aproveitando os innumerables recursos que ofrece. Non obstante, non todos souberon respectar aquelo que lles deu sustento e agora pagamos as consecuencias.

A pesca responsable na baixura (9,2 Mb)
Este manual forma parte do programa de formación para a pesca responsable na baixura, á súa vez integrado dentro do Plan Forma, auspiciado pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

Código de conducta para a pesca responsable (1,3 Mb)
Desde a antigüedade, a pesca constitúe unha importante fonte de alimentos para a humanidade e proporciona emprego e beneficios económicos aos que se dedican a esta actividade. Antes considerábase que a riqueza dos nosos fondos acuáticos era un don.