Frota galega

A Comunidade Autónoma de Galicia continúa liderando a frota española e comunitaria, tal e como se pode comprobar nos rexistros oficiais.

A súa clasificación estrutúrase en base ás especificacións técnicas de cada buque (arqueo, potencia, eslora,...) xunto con outros aspectos coma o principal tipo de pesca ao que se dedican, o caladoiro onde faenan, etc.

Frota costeira

Frota de altura

Frota galega de gran altura