Información relacionada co proceso de selección das estratexias e grupos de acción local do sector pesqueiro para o período 2021-2027

Orde do 10 de maio de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2022, para a selección de Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo e Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro, e para a concesión da axuda preparatoria no período de programación do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura (FEMPA) 2021-2027, en Galicia (código de procedemento PE210B)

Comunicación de interese aos interesados no procedemento

Modelo provisional de Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo

Infografías orientacións

Os seguintes documentos foron elaborados para a preparación do período FEMP pero o seu contido está vixente na actualidade:

Actividades FEMPA 2021-2027

Este espazo está adicado as actividades e xornadas relacionadas coa preparación do novo período e irán publicandose a medida que se celebren.

Data: 27/06/2022

Taller de traballo: Do FEMP ao FEMPA. Orientacións para contribuir aos grandes retos nas estratexias de desenvolvemento local participativo
Participantes: Membros e persoal dos  Grupos de acción local do sector pesqueiro, persoal da Dirección xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Famenet e asistencia técnica.

 

Data: 30/05/2022

Taller de traballo: Do FEMP ao FEMPA. Orientacións para contribuir aos grandes retos nas estratexias de desenvolvemento local participativo
Participantes: Membros e persoal dos  Grupos de acción local do sector pesqueiro, persoal da Dirección xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Famenet e asistencia técnica.

 

Data: 30/05/2022
Xornada de traballo sobre o Modelo de Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo.
Presentación do borrador do modelo para a elaboración das EDLP.

Participantes: Persoal de xerencia e técnicos dos Grupos de acción local do sector pesqueiro, persoal da Dirección xeral de Desenvolvemento Pesqueiro e asistencia técnica.
 

Data: 4/03/2022
Reunión informativa sobre o novo período do Fondo Europeo Marítimo da Pesca e da Acuicultura (2021-2027)
Participantes:
Persoal de xerencia e técnicos dos Grupos de acción local do sector pesqueiro e persoal da Dirección xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.