Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia

Denominación: permiso e concesión de actividade para un establecemento de acuicultura

Tipo Establecemento: criadeiro de moluscos

Localización: Estibada da Marta, O Freixo, T. M. de Outes (A Coruña)

Promotor: Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia.

Documentos:

  • Decisión de outorgamento ou denegación, con referencia á resolución ambiental:

ANUNCIO do 8 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, polo que se fai pública a resolución pola que se outorgou o permiso e concesión de actividade para un establecemento de acuicultura (criadeiro de moluscos) na Estibada da Marta, O Freixo, termo municipal de Outes (A Coruña)

  • Programa de vixilancia ambiental:

Plan de Vixilancia e Seguimento Ambiental Criadeiro Confraría de Noia
 

  • Listados de comprobación periódicos: Fase Explotación:

Ano 2023

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE