Nueva Pescanova Biomarine Center, S.L.

Denominación: Modificación dunha planta de cultivos mariños titularidade de Nueva Pescanova Biomarine Center, S.L., situada en Ardia (O Grove).

Tipo Establecemento: Criadeiro e Granxa Mariña

Localización: Ardía, Concello de O Grove (Pontevedra)

Promotor: Nueva Pescanova Biomarine Center, S.L., situada en Ardia (O Grove).

Documentos:

Decisión de outorgamento ou denegación, con referencia á resolución ambiental:

ANUNCIO do 7 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, polo que se fai pública a resolución pola que se autoriza a modificación dunha planta de cultivos mariños titularidade de Nueva Pescanova Biomarine Center, S.L., situada en Ardia (O Grove).

Programa de vixilancia ambiental:

Plan de Vixilancia e Seguimento Ambiental

Listados de comprobación periódicos:

Fase de Obras

1º trimestre (2019)

2º trimestre (2019)

3º trimestre (2019)

4º trimestre (2019)

Fase de Explotación

Ano 2020

Ano 2021

Ano 2022