Novidade

RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2020 da Xefa Territorial da Consellería do Mar en Vigo pola que se convoca o proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación na modalidade de marisqueo a pé da confraría de Vigo