Venerupisgal, S.L.

Denominación: concesión temporal de carácter experimental para a instalación e explotación dunha plataforma mariña de fluxo forzado para primeira fase de preengorde de semente de moluscos bivalvos (Exp. Venerupisgal 3).

Tipo Establecemento: batea experimental

Localización: cuadrícula 115, do polígono “B”, do Distrito Marítimo do Caramiñal

Promotor: VENERUPISGAL, SL

Documentos:

Decisión de outorgamento ou denegación, con referencia á resolución ambiental:

ANUNCIO do 31 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, polo que se fai pública a resolución pola que se outorga a Venerupisgal, S.L. unha concesión temporal de carácter experimental.

Programa de Vixilancia Ambiental:

Programa de vigilancia e seguimento ambiental do proyecto experimental: Explotación de plataforma marina “Exp Venerupisgal 3” para la primera fase de preengorde de moluscos bivalvos.

Listados de comprobación periódicos:

Listado de comprobación Ano 2019.

Listado de comprobación Ano 2020.